Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 8 | 145-159

Article title

Badania opinii publicznej oraz doradztwo polityczne: teoria i praktyka

Content

Title variants

EN
Public opinion polls and political consulting: theory and practice

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The main purpose of this article is to present the role of public opinion polls and political consulting on Polish political scene. The article contains results of surveys made in most Polish regions in 2013 and 2014 years. Firstly, there is described theory of public opinion poll before elections and after them based on the literature of public opinion polls. In this part reader either can find some information about how the public opinion polls are perceived from Polish citizens’ perspective. Secondly, there is presented the role of political consulting on Polish political scene. The conclusion confirms that Polish citizens have perceived considerable influence of public opinion polls and political consulting in Polish public policy.

Year

Issue

8

Pages

145-159

Physical description

Contributors

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

References

 • Biskup Bartłomiej (2011), Rozwój doradztwa politycznego w Polsce, [w:] K. Churska - Nowak, S. Drobczyński (red.) Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce, Poznań: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.
 • Bowler Shaun, Donovan Todd, Fernandez Ken (2010), The growth of political marketing industry and the California initiative process, “European Journal of Marketing”, 30 (2010/11).
 • Dobek - Ostrowska Bogusława (2007), Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa: PWN.
 • Dobek - Ostrowska Bogusława (2005), Profesjonalizacja kampanii wyborczych we współczesnym świecie i jej konsekwencje, [w:] B. Dobek – Ostrowska (red.) Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Dobek - Ostrowska Bogusława (2011), Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2003.
 • Cwalina Wojciech, Falkowski Andrzej, Newman I. Bruce (2011), Political marketing: theoretical and strategic foundations, Armonk- New York-London: M. E. Sharpe.
 • Francuz Piotr (2014), Wpływ mediów na przebieg i wyniki politycznych kampanii wyborczych,http://www.epr.pl/wplyw-mediow-na-przebieg-i-wyniki-politycznychkampanii-wyborczych,pr-w-polityce,1290,3.html (10.06.2014)
 • Gąsior Michał (2014), Sondaż na ogromnej próbie: PO wygrywa wybory, Korwin i Palikot w parlamencie http://natemat.pl/101213,sondaz-na-ogromnej-probie-po-wygrywa-wyborykorwin-i-palikot-w-parlamencie (10.06.2014).
 • Ignaczewski Grzegorz (2005), Specyfika marketingu politycznego w Polsce, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Lippmann Walter (1997), Public Opinion, New York: Free Press Paperbacks (Simon &Schyster).
 • Mazur Marek (2011), Amerykanizacja polskich kampanii wyborczych?, [w:] K. Churska-Nowak, S. Drobczyński (red.), Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce, Poznań: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.
 • Newman I. Bruce, Politics in an Age of Manufactured Images, “Journal for Mental Changes”, Volume V, 2/1999.
 • Pieńkowski Ryszard, Podlaszewska Katarzyna (1991), Raporty z Sopotu [w:] Bitwa o Belweder, M. Grabowska, I. Krzemiński (red.) Warszawa: Wydawnictwo Myśl.
 • O’Shaughnessy Nicholas, High priesthood, lowpriestcraft: The role of political consultants, “European Journal of Marketing”, 24 (2)/1990.
 • Staszkiewicz - Piekut Anna (2014), Tusk zmienił zdanie ws. ACTA; opozycja: to reakcja na sondaże(synteza) ://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/tusk-zmienil-zdanie-ws-acta-opozycja-toreakcja-na-sondaze-synteza (10.06.2014).
 • Sondaże opinii publicznej Biuro Studiów i Ekspertyz, 39/1992 http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_92/i-39.pdf (10.06.2014).
 • Sułek Antoni (2001), Funkcje (i dysfunkcje) badań opinii publicznej w ustroju demokratycznym. Przypadek Rzeczpospolitej Polskiej, [w:] E. Hałas (red.) Rozumienie zmian społecznych, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Sułek Antoni (2002), Ogród metodologii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Wiatr Jerzy (1977), Socjologia stosunków politycznych, Warszawa, PWN.
 • Verćić Dejan, The Politics of Total Communication, “Journal for Mental Changes”, Volume V, 2/1999, s. 56.
 • Zainteresowanie wyborami BS/117/117/97 http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/1997/K_117_97.PDF (10.06.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d9010a75-24e2-4dc2-91e7-26f7c56aedb1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.