Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2004 | 6 | 109-126

Article title

System ocen pracowników ‒ cele, procedura i instrumentarium

Authors

Content

Title variants

EN
The system of staff assessment ‒ aims, procedure and tools

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł zawiera przedstawienie procedury i instrumentarium ocen okresowych pracowników. Poprawnie realizowana procedura oceny pracowników ma istotne znaczenie dla samych pracowników oraz dla zatrudniających ich przedsiębiorstw. System ocen powinien wspierać rozwój zawodowy pracowników i motywować ich do osiągania lepszych wyników pracy.
EN
The staff assessment becomes an indispensable branch of a personnel policy for majority of companies. The system of staff assessment will be successful provided that a proper preparation of the right tools will be done, which will respect specific business activities of a company. Proper carrying out of the assessment procedure is absolutely vital to both an individual employee and the whole company. The system of assessment should be conducive to open information policy, and should strengthen the staff motivation.

Year

Issue

6

Pages

109-126

Physical description

Dates

published
2004

Contributors

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

References

 • Bańka W., Zarządzanie personelem - teoria i praktyka, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001.
 • Janiak J., Chomątowska B., Według potrzeb, czyli oceny pracownicze jako podstawa racjonalnej polityki szkoleniowej, "Personel" 2000, nr 14.
 • Jarecki W., 360° ocena wydajności personelu. Cele i narzędzia, "Personel" 1997, nr 9 (42).
 • Klasa K., Kukiełka D., Sprawdzanie menedżera. Logika i emocje w ocenie metodą assessment center, "Personel" 2000, nr 8.
 • Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Teoria i praktyka, Wyd. Biblioteka Pracownicza, Warszawa 2000.
 • Ludwiczyński A., Rozwój planowy, System okresowych ocen pracowników, "Personel" 1996, nr 2 (3).
 • Miś A., Ocenianie dla rozwoju, Humanizacja pracy. Zarządzanie zasobami ludzkimi, IPISS 2000, nr 4(7).
 • Mroczek E., Rozwój przede wszystkim, czyli czemu ma służyć system ocen pracowników, "Personel" 2000, nr 11.
 • Oleksyn T., Ocena efektów pracy, "Humanizacja Pracy". Zarządzanie zasobami ludzkimi, IPISS 2000, nr 1-2 (7-8).
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998.
 • Sidor-Rządkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 • Zarządzanie kadrami. Podstawy teoretyczne i ćwiczenia, pod red. T. Listwana, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-dd376ab1-a24e-41ab-93df-56dbbac541c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.