Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2004 | 6 | 137-151

Article title

Kultura organizacyjna a proces zarządzania strategicznego

Authors

Content

Title variants

EN
The corporate culture in a process of strategic management

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem rozważań autorki jest kultura organizacyjna i jej wpływ na proces zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza przedstawia charakterystykę dwóch typów kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa: kultury silnej i kultury miękkiej oraz funkcji, jakie pełni kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie. Druga część poświęcona jest zagadnieniom związanym z rolą, jaką odgrywa kultura organizacji w poszczególnych fazach zarządzania strategicznego.
EN
Both the strategic management and the corporate culture are considered to be the factors, which stand a chance to make it possible for a company to function more efficiently and effectively in the conditions of globalization. The aim of this paper is to show the influence of the corporate culture over the process of strategic management in a company.

Year

Issue

6

Pages

137-151

Physical description

Dates

published
2004

Contributors

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

References

 • Armstrong M., Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997.
 • Glińska-Neweś A., Strategie kształtowania kultury organizacyjnej, "Organizacja i Kierowanie" 1999, nr 1.
 • Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne: planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
 • Mentalność przedsiębiorstwa kluczowym czynnikiem sukcesu, "Zarządzanie na Świecie" 2002, nr 1.
 • Sikorski Cz., Wpływ kultury organizacyjnej na motywację. Od ograniczenia poczucia niepewności do jej wysokiej tolerancji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2001, nr 6.
 • Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 • Stachowicz-Stanusch A., Kultura marketingowa przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Stańda A., O niektórych zależnościach między kulturą organizacyjną i strategią, "Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu" 1994, nr 214.
 • Steinmann H., Kamiński R., Miękka kultura przedsiębiorstwa a teoria zarządzania przedsiębiorstwem, "Organizacja i Kierowanie" 2001, nr 3.
 • Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 • Sułkowski Ł., Rycerze czy partyzanci? Kulturowe uwarunkowania zarządzenia zasobami ludzkimi, "Personel i Zarządzanie" 2002, nr 3.
 • Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, pod red. Krupskiego R., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e2dbe506-a28b-4b9e-8a97-b5e76bf671a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.