Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Studia i Materiały

Other titles

ISSN

1733-9758
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

półrocznik // semiannual

Full contents local availability

Yes

Notes

„Studia i Materiały” (ISSN 1733-9758) to pismo naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, umieszczone wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; przypisane dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne). Podstawowym założeniem pisma jest publikacja prac przygotowanych przez młodych pracowników nauki. „Studia i Materiały” stanowią forum dyskusji naukowych i wymiany poglądów. W rozwoju naukowej kariery szczególnie ważną rolę odgrywa prowadzenie badań. Z tego właśnie powodu pismo skupiać się będzie głównie na publikacji wyników prac badawczych i projektów badań. Dzięki temu badacze będą mogli zaprezentować wyniki swych dociekań szerszemu gronu odbiorców i poddać je pod dyskusję. Artykuły publikowane w piśmie są recenzowane. Wszystkie teksty publikowane są na stronie internetowej czasopisma.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.