Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2022 | 1(22) Powrót metafizyki | 415-443

Article title

„Zrobiliśmy rewolucję trochę i zmieniliśmy obraz wróżki”. Współczesne wiedźmy i praktyki magiczne w mediach społecznościowych

Selected contents from this journal

Title variants

EN
“We Have Done a Little Bit of a Revolution and Changed the Image of the Witch”: Contemporary Witches and Magical Practices on Social Media

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wraz z pogłębiającymi się kryzysami społecznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi w społeczeństwach rośnie zainteresowanie powrotem do praktyk duchowych, których nie są już w stanie obsłużyć instytucjonalne religie. Celem artykułu jest przedstawienie i analiza za pomocą narzędzi teoretycznych z zakresu kulturoznawstwa, nauk o komunikacji i mediach oraz socjologii religii wpływu mediów społecznościowych na praktyki magiczne, ezoteryczne i okultystyczne, uprawiane poprzez i za pomocą tych mediów. Opierając się na wywiadach i obserwacjach przeprowadzonych na TikToku i Instagramie, przy użyciu metodologii teorii ugruntowanej, autorka przedstawia przykłady wykorzystania technologicznych funkcji serwisów społecznościowych jako nośnika magii. Proponuje też podział polskiego środowiska witchcraftowego na trzy generacje, różniące się sposobem konceptualizacji i poziomem (samo)wiedzy o ezoteryce. Wskazuje także na funkcjonalne i dyskursywne podobieństwo praktyk członków najmłodszego pokolenia socialmediowych wiedźm do popularnych treści z obszaru rozwoju osobistego.
EN
As social, economic, and environmental crises deepen, there is a growing demand in societies for spiritual practices that institutional religions can no longer serve. The aim of this article is to present and analyse – with the use of theoretical tools from cultural studies, communication and media sciences, and the sociology of religion – the impact of social media on the contemporary magic, esotericism, and occultism practiced through these media. Based on observations and interviews conducted on TikTok and Instagram using grounded theory methodology, the author presents examples of the use of the technological functions of social media platforms as vehicles for magic activities. She also proposes a division of the Polish witchcraft community into three generations, which differ in the way they conceptualise their profession. The article also points out the functional and discursive similarities between the practices of the youngest generation of social media witches and the popular trend of self-development and personal growth.

Journal

Year

Pages

415-443

Physical description

Contributors

References

 • Bailey S.P. 2021. Tarot Cards are Having a Moment with Help from Pandemic. https://www.washingtonpost.com/religion/2021/12/10/tarot-cards-pandemic-trend/; dostęp: 10.07.2022.
 • Banet-Weiser S. 2012. Authentic™. The Politics of Ambivalence in a Brand Culture, New York University Press.
 • Belk R. 2020. Commodification as a Part of Marketization, [w:] Marketization, red. H.R. Chaudhuri, R. Belk, Springer, s. 31–72.
 • Berger P.L. 1999. The Desecularization of the World: A Global Overview, [w:] The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics, red. P.L. Berger, Ethics and Policy Center, s. 1–18.
 • Bruns A. 2008. Blogs, Wikipedia, Second Life and Beyond: From Production to Produsage, Peter Lang.
 • Byrne R. 2007. Sekret, tłum. J. Kabat, Nowa Proza.
 • Bystroń J.S. 1980. Łańcuch szczęścia, [w:] tegoż, Tematy, które mi odradzano. Pisma etnograficzne roz proszone, red. L. Stomma, PIW, s. 52–87.
 • Campbell H.A. 2004. “This Is My Church”: Seeing the Internet and Club Culture as Spiritual Spaces, [w:] Religion Online: Finding Faith on the Internet, red. L.L. Dawson, D.E. Cowan, Taylor & Francis Books, s. 107–121.
 • Campbell H.A., red. 2013. Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds, Routledge.
 • CBOS. 2022. Pejzaż religijny – z dalekiego planu, komunikat z badań. https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2022/K_089_22.PDF; dostęp: 7.10.2022.
 • Certeau M. de. 2009. Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, tłum. K. Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Charmaz K. 2009. Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, tłum. B. Komorowska, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Davis E. 2002. TechGnoza. Mit, magia + mistycyzm w wieku informacji, tłum. J. Kierul, Rebis.
 • Drenda O. 2016. Duchologia polska, Wydawnictwo Karakter.
 • Einstein M. 2008. Brands of Faith. Marketing Religion in a Commercial Age, Routledge.
 • Engelke M. 2010. Religion and the Media Turn: A Review Essay, „American Ethnologist”, nr 37, s. 371–379.
 • Evans S.K., Pearce K.E., Vitak J., Treem J.W. 2017. Explicating Affordances: A Conceptual Framework for Understanding Affordances in Communication Research, "Journal of Computer Mediated Communication”, nr 1 (22), s. 35–52.
 • Gibson J.J. 1979. The Ecological Approach to Visual Perception, Houghton Mifflin.
 • Giddens A. 2001. Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Glaser B.G., Strauss A.L. 2009. Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, tłum. M. Gorzko, Wydawnictwo Nomos.
 • Grębecka Z. 2007. Słowo magiczne poddane technologii. Magia ludowa w praktykach postsowieckiej kultury popularnej, Wydawnictwo Nomos.
 • Hjarvard S. 2016. Mediatization and the Changing Authority of Religion, „Media, Culture and Society”, nr 1 (38), s. 8–17.
 • Ihde D. 1990. Technology and the Lifeworld: From Garden to Earth, Indiana University Press.
 • Introvigne M. 2020. Esotericism in the Mirror of COVID-19: Gregorian Bivolaru, MISA, and the Pandemic, „The Journal of CESNUR” 4, nr 5, s. 42–63.
 • Jemielniak D. 2019. Socjologia internetu, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Jonsson F. 2022. The Instagram Witch. An Ethnographic Study About Practicing Witches in Contemporary Postsecular Sweden. https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=9079502&fileOId=9088066; dostęp: 5.10.2022.
 • Komar M., Stefański L.E. 1979. Od magii do psychotroniki, czyli ars magica, Wiedza Współczesna.
 • Konecki K. 2000. Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kowalczewska A. 2001. Ezoteryka na sprzedaż, Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 • Levinson P. 2010. Nowe nowe media, tłum. M. Zawadzka-Strączek, Wydawnictwo WAM.
 • Lévi-Strauss C. 1969. Myśl nieoswojona, tłum. A. Zajączkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Luckmann T. 2011. Niewidzialna religia. Problem religii w nowoczesnym społeczeństwie, tłum. L. Bluszcz, Wydawnictwo Nomos.
 • Miller Ch. 2022. How Modern Witches Enchant TikTok: Intersections of Digital, Consumer, and Material Culture(s) on #WitchTok, „Religions” 13, nr 2, art. 118. https://www.mdpi.com/2077-1444/13/2/118; dostęp: 30.10.2022.
 • Reid L. 2020. Interest in ‘The Occult’ Booms During Lockdown. https://www.brandwatch.com/blog/react-covid-19-occult/; dostęp: 10.07.2022.
 • Siuda P. 2010. Religia a internet. O przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Stecko-Żukowska A. 2022. The Poachers of Instagram – Tattoo Artists in Poland and Their Tactics in Social Media, „Studia Humanistyczne AGH. Contributions to Humanities”, nr 2 (21), s. 41–60, https://doi.org/10.7494/human.2022.21.2.41.
 • Sulima R. 2022. Gdzie diabeł siano rozrzuca. Rozmowa z Rochem Sulimą, rozm. przepr. M. Żyła, „Tygodnik Powszechny”, nr 26 (3807), s. 77–81.
 • Walker J. 2020. TikTok Has Become the Home of Modern Witchcraft (Yes, Really). https://www.wired.co.uk/article/witchcraft-tiktok; dostęp: 1.07.2022.
 • Weber M. 2002. Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej, tłum. D. Lachowska, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zaremba A. 2018. Zarys sposobu funkcjonowania myśli ezoterycznej w kontekście polskim od XIX wieku do współczesności, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, nr 1 (27), s. 125–145.
 • Zeller B.E. 2021. New Religious Movement Responses to COVID. Frame Alignment Strategies and Social Context, „Approaching Religion” 11, nr 2, s. 62–81.
 • https://www.instagram.com/dbajodusze/; dostęp: 9.07.2022.
 • https://www.instagram.com/negatywnieoptymistyczny/; dostęp: 20.07.2022.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-98cf49ce-e9bb-4a0a-9f26-774973acc0d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.