Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2022 | 1(22) Powrót metafizyki | 317-333

Article title

After Me/Ontopolitics: Post-Socialist Necroecologies in a Non-Philosophical Key

Selected contents from this journal

Title variants

PL
Po me/ontopolityce: postsocjalistyczne nekroekologie w perspektywie nie-filozoficznej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The complex relationality between inheritance of the socialist past, the socioeconomic transitional present characterised by extractivist capitalism, and a future marked by species extinction, produces post-socialist necroecologies. On one hand, relationally devastating resource extraction produces necroecological non-becoming through its meontopolitics; on the other hand, there are mass movements calling for the cessation of that extraction and for an ontopolitics of becoming other than those causing environmental destruction. This article concerns the non-philosophical reduction of the metaphysical presuppositions of these environmental material-semiotic practices in contemporary Serbia, showing that they are grounded in ontological pairs of non-becoming and becoming. To think about the post-socialist necroecological material-semiotic condition in a non-philosophical key means thinking about it neither relationally nor non-relationally, neither through non-becoming or becoming, but unilaterally, through heno-humaneity and beyond Western metaphysics.
PL
Dziedzictwo socjalistycznej przeszłości, przejściowa socjoekonomiczna teraźniejszość charakteryzująca się ekstraktywistycznym kapitalizmem oraz przyszłość, w której zarysowuje się wyginięcie gatunku ludzkiego – złożone relacje między tymi wymiarami budują postsocjalistyczne nekroekologie. Z jednej strony relacyjnie dewastujące wydobywanie zasobów tworzy nekroekologiczne „nie-stawanie się” poprzez swoją meontopolitykę. Z drugiej zaś istnieją ruchy masowe nawołujące do zaprzestania wydobycia surowców i apelujące o ontopolitykę „stawania się” zamiast takiej, która przyczynia się do katastrofy środowiskowej. Niniejszy artykuł porusza kwestię nie-filozoficznej redukcji metafizycznych przedzałożeń stojących u podstaw środowiskowych praktyk materialno-semiotycznych we współczesnej Serbii, pokazując, że są one zakorzenione w ontologicznych parach „nie-stawania się” i „stawania się”. Myśleć o postsocjalistycznych, nekroekologicznych uwarunkowaniach materialno-semiotycznych w nie-filozoficznej perspektywie to myśleć nie tyle relacyjnie bądź nie-relacyjnie ani w kategoriach „nie-stawania się” czy „stawania się”, ile jednostronnie – wykorzystując radykalną immanencję wykraczającą poza metafizykę zachodnią.

Journal

Year

Pages

317-333

Physical description

Contributors

References

 • Associated Press. 2021. “Rio Tinto Plans for Serbia Lithium Mine Suspended after Protests,” Guardian. https://www.theguardian.com/environment/2021/dec/16/serbia-blocks-rio-tintos-plan-to-mine-lithium-after-protests, accessed: 15.05.2022.
 • Beta. 2021. “NEA: Beograd prema novoj analizi ponovo na prvom mestu zagađenosti vazduha u Evropi.” https://www.danas.rs/vesti/drustvo/nea-beograd-prema-novoj-analizi-ponovo-na-prvom-mestu-zagadjen-osti-vazduha-u-evropi/, accessed: 12.05.2022.
 • Blagojević G. 2019. “Voda kao pokretač društvenih akcija: izgradnja mini-hidroelektrana i grupa ‘Odbranimo reke Stare planine,’” Etnološko-antropološke sveske, vol. 30(19), pp. 35–53.
 • Cavanagh C.J., Himmelfarb D. 2015. “Much in Blood and Money: Necropolitical Ecology on the Margins of the Uganda Protectorate,” Antipode, vol. 47(1), pp. 55–73.
 • Chandler D. 2018. Ontopolitics in the Anthropocene: An Introduction to Mapping, Sensing and Hacking, Routledge.
 • Critical Art Ensemble. 2018. Aesthetics, Necropolitics, and Environmental Struggle, Autonomedia.
 • Danas Online. 2021. “Eko straža: Protest zbog zagađenja vazduha 4.septembra u Beogradu.” https://www.danas.rs/vesti/drustvo/eko-straza-protest-zbog-zagadjenja-vazduha-4-septembra-u-beogradu/, accessed: 12.05.2022.
 • Jensen G.K., ed. 2019. Chronic Coal Pollution: EU Action on the Western Balkans Will Improve Health and Economies across Europe, Health and Environment Alliance.
 • Laruelle F. 2010a. Philosophie non-standard: générique, quantique, philo-fiction, Kimé.
 • Laruelle F. 2010b. Philosophies of Difference: A Critical Introduction to Non-Philosophy, transl. R. Gangle, Continuum.
 • Laruelle F. 2012. Struggle and Utopia at the End Times of Philosophy, transl. D.S. Burk, A.P. Smith, Univocal.
 • Laruelle F. 2013a. Principles of Non-Philosophy, transl. N. Rubczak, A.P. Smith, Bloomsbury.
 • Laruelle F. 2013b. Philosophy and Non-Philosophy, transl. T. Adkins, Univocal Publishing.
 • Laruelle F. 2013c. Dictionary of Non-Philosophy, transl. T. Adkins, Univocal Publishing.
 • Laruelle F. 2015a. General Theory of Victims, transl. J. Hock, A. Dubilet, Polity.
 • Laruelle F. 2015b. Intellectuals and Power: The Insurrection of the Victim, transl. A.P. Smith, Polity.
 • Laruelle F. 2018. A Biography of Ordinary Man: On Authorities and Minorities, transl. J Hock, A. Dubilet, Polity.
 • Laruelle F. 2021. The Last Humanity: The New Ecological Science, transl. A.P. Smith, Bloomsbury.
 • Mbembe A. 2019. Necropolitics, Duke University Press.
 • N1 Beograd. 2022. “Ekološki ustanak: Ko će otkloniti posledice 528 bušotina Rio Tinta u Jadru?,” N1. https://rs.n1info.com/vesti/ekoloski-ustanak-ko-ce-otkloniti-posledice-528-busotina-rio-tinta-u-jadru/, accessed: 12.05.2022.
 • Petrović J., Backović V., eds. 2019. Experiencing Postsocialist Capitalism: Urban Changes and Challenges in Serbia, University of Belgrade – Faculty of Philosophy.
 • Povinelli E.A. 2016. Geontologies: A Requiem to Late Liberalism, Duke University Press.
 • Puar J. 2017. The Right to Maim: Debility, Capacity, Disability, Duke University Press.
 • Reuters. 2022. “Rio Tinto Wants to Reopen Talks with Serbian Government,” N1. https://rs.n1info.com/english/news/rio-tinto-wants-to-reopen-talks-with-serbian-government/, accessed: 12.05.2022.
 • Serbian Academy of Sciences and Arts. 2021. “Jadar Project – What Is Known?” https://www.sanu.ac.rs/en/jadar-project-what-is-known/, accessed: 12.05.2022.
 • Thakur B.G. 2016. “Necroecology: Undead, Dead, and Dying on the Limits of the Colony,” Victorian Studies, vol. 58(2), pp. 202–212.
 • Truscello M. 2020. Infrastructural Brutalism: Art and the Necropolitics of Infrastructure, The MIT Press.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-abf24f72-df31-44f0-8bdc-759242aaab45
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.