Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2022 | 1(22) Powrót metafizyki | 11-19

Article title

Wieczny powrót metafizyki

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Eternal Recurrence of Metaphysics

Languages of publication

PL

Abstracts

PL

Keywords

Journal

Year

Pages

11-19

Physical description

Contributors

References

 • Anczaruk J. 2022. Coming out jako rytuał przejścia – nowa metafizyka kształtowania tożsamości, „Stan Rzeczy”, nr 1 (22), s. 245–267.
 • Beck U., Giddens A., Lash S. 2009. Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, tłum. J. Konieczny, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Carroll J. 2018. What is Metaphysical Sociology?, [w:] Metaphysical Sociology: On the Work of John Carroll, red. S. James, Routledge, s. 13–24.
 • Chymkowski R. 2022a. Czy w globalne ocieplenie należy wierzyć? Szkic o spóźnionym millenaryzmie, „Stan Rzeczy”, nr 1 (22), s. 271–289.
 • Chymkowski R. 2022b. Μή μου ἅπτου. Pandemia hafefobii, „Kultura Współczesna”, nr 4, s. 128–138.
 • Derrida J. 2002. Marginesy filozofii, tłum. A. Dziadek, J. Margański, P. Pieniążek, Wydawnictwo KR.
 • Esposito R. 2022. Dyspozytyw osoby, tłum. M. Król, „Stan Rzeczy”, nr 1 (22), s. 23–81.
 • Filipović A. 2022. After Me/Ontopolitics: Post-Socialist Necroecologies in a Non-Philosophical Key, „Stan Rzeczy”, nr 1 (22), s. 317–333.
 • Gołaszewski F. 2022. Metafizyczna funkcja narracji – analiza zagadnienia na przykładzie Heglowskiej Fenomenologii ducha, „Stan Rzeczy”, nr 1 (22), s. 391–414.
 • Grondin J. 2021. Piękno metafizyki: esej o filarach hermeneutycznych, tłum. M. Marczuk, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Harman G. 2016. Książę sieci. Bruno Latour i metafizyka, tłum. G. Czemiel, M. Rychter, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego.
 • Hartmann N. 1994. Myśl filozoficzna i jej historia. Systematyczna autoprezentacja, tłum. J. Garewicz, Wydawnictwo Comer.
 • Jakubowicz-Prokop Z. 2022. Metafizyczny potencjał feminizmu – różnica płciowa i pytania o naturę świata, „Stan Rzeczy”, nr 1 (22), s. 117–154.
 • Jonas H. 2003. Idea Boga po Auschwitz, tłum. G. Sowiński, Znak.
 • Kamiński B. 2022. Zwrot ontologiczny w naukach społecznych jako próba pomyślenia nowego porządku społeczno-politycznego ludzi i rzeczy, „Stan Rzeczy”, nr 1 (22), s. 335–355.
 • Kolozova K. 2015. Towards a Radical Metaphysics of Socialism. Marx and Laruelle, Punctum Books.
 • Latecki J.K. 2022. Nowa aluzyjność i symulacja metafizyki – hipermodernistyczne doświadczenie na przykładach z kręgu Café Forgot, „Stan Rzeczy”, nr 1 (22), s. 365–390.
 • Latour B. 2022. Czy możecie nam oddać nasz materializm?, tłum. Ł. Jonak, „Stan Rzeczy”, nr 1 (22), s. 357–362.
 • Marks K. 1975. Tezy o Feuerbachu, tłum. S. Filmus, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. III, Książka i Wiedza, s. 5–8. https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1845/tezy_o_feuerbachu.htm; dostęp: 1.12.2022.
 • Moore J.W., red. 2021. Antropocen czy kapitałocen? Natura, historia i kryzys kapitalizmu, tłum. K. Hoffmann, P. Szaj, W. Szwebs, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 • Piette A. 2022. Singularity, Form, and Structure: When Metaphysics Helps in Describing a Volume of Being, „Stan Rzeczy”, nr 1 (22), s. 155–169.
 • Popławski B. 2022a. Plagi w Afryce. Analiza psychospołecznych i kulturowych reakcji Afrykanów na epidemie eboli i pandemię koronawirusa, „Stan Rzeczy”, nr 1 (22), s. 291–316.
 • Popławski B. 2022b. Wpływ pandemii COVID-19 na przemiany społeczno-kulturowe w Afryce Subsaharyjskiej, „Kultura Współczesna”, nr 4, s. 110–127.
 • Sinanan Ch.D. 2022. Measuring Mas: A Metaphysical-Bakhtinian Perspective on the Trinidadian Carnivalesque, „Stan Rzeczy”, nr 1 (22), s. 445–462.
 • Sobota D.R. 2018. Esej z filozofii dziejów, Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Sobota D.R. 2022. Metafizyka dziś, „Stan Rzeczy”, nr 1 (22), s. 83–115.
 • Spivak G.Ch. 2010. Czy podporządkowani inni mogą przemówić?, tłum. E. Majewska, „Krytyka Polityczna”, nr 24–25, s. 196–239.
 • Stecko-Żukowska A. 2022. „Zrobiliśmy rewolucję trochę i zmieniliśmy obraz wróżki”. Współczesne wiedźmy i praktyki magiczne w mediach społecznościowych, „Stan Rzeczy”, nr 1 (22), s. 415–443.
 • Zimniak-Hałajko M. 2022. Obrona „życia”. Ekologia, prawa człowieka i „pro-life”, „Stan Rzeczy”, nr 1 (22), s. 171–196.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-bd92ba61-a031-44b7-bafe-15a3b6d212ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.