Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2022 | 16 | 175-192

Article title

Manipulacja kształtem opakowania a jego kognitywny obraz – wyniki badań

Content

Title variants

EN
Manipulation of the Shape of the Packaging and its Cognitive Image – Research Results

Languages of publication

Abstracts

EN
Packaging design is usually associated with design arts, with particular emphasis on creation in the visual and technical dimensions, which is by definition a highly fragmented approach. There is still a lack of research on how end users perceive packaging. The subject of this article is the attempt to confirm the functional dependence in the field of packaging design. The main thesis, resulting from the previous empirical findings, is the distinction of two dimensions of the function for the finished packaging. This is a functional relationship between the form of the packaging and the packaging label – as it turns out, the packaging label fulfills other functions than the packaging form itself, which has a very serious impact on the design process and the design management process.
PL
Projektowanie opakowań jest zwyczajowo kojarzone ze sztukami projektowymi, ze szczególnym uwzględnieniem kreacji w wymiarze wizualnym i technicznym, co z założenia jest ujęciem wysoce fragmentarycznym. Wciąż brakuje badan na temat sposobu postrzegania opakowań przez końcowych użytkowników. Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba potwierdzenia zależności funkcjonalnej w obszarze wzornictwa opakowań. Główną tezą, wynikającą z dotychczasowych ustaleń empirycznych, jest wyróżnienie dwóch wymiarów funkcji gotowego opakowania. Celem pracy jest wykazanie zależności między formą opakowania a etykietą opakowania – zakłada się bowiem, że etykieta opakowania spełnia inne funkcje niż forma opakowania, co ma bardzo duży wpływ na proces projektowy i proces zarządzania wzornictwem (design management).

Year

Issue

16

Pages

175-192

Physical description

Dates

published
2022

Contributors

 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

References

 • Eagleman D., The Brain: The Story of You, Edinburgh: Canongate Books, 2015.
 • Fleischer M., Communication design, czyli projektowanie komunikacji (lub odwrotnie), Łódź: Primum Verbum, 2010.
 • Fleischer M., Konstrukcja rzeczywistości 2, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2008.
 • Fleischer M., Notatki 3. Kraków: Wydawnictwo Libron, 2018.
 • Fleischer M., Teoria kultury i komunikacji. Systemowe i ewolucyjne podstawy, Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2002.
 • Gemel A., Kognitywna teoria prototypu – próba filozoficznej analizy, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, nr 19 (2013): 75–88.
 • Komunikant J., Słownik polszczyzny rzeczywistej (siłą rzeczy – fragment), Łódź: Primum Verbum, 2011.
 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, „Statystyka sprzedaży alkoholu w Polsce”. Accessed July 16, 2021. https://www.parpa.pl/index.php/badania-i-informacjestatystyczne/statystyki.
 • Schoormans, Jan P.L., and Henry S.J. Robben, The Effect of New Package Design on Product Attention, Categorization and Evaluation, “Journal of Economic Psychology” 18, iss. 2–3 (1997): 271– 87.
 • Stewart B., Projektowanie opakowań, Translated by Dorota Dziewońska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 • Wszołek M., Do czego służą opakowania – dwa wymiary funkcji w projektowaniu opakowań, „Studia Ekonomiczne” nr 380 (2019): 140–60.
 • Wszołek M., K. Moszczyński, P. Mackiewicz, Wpływ barwy i etykiety opakowań na postrzeganie produktu – wyniki badań empirycznych, [w:] Badanie i projektowanie komunikacji 6, red. Michał Grech, Annette Siemes, Mariusz Wszołek, 77–122. Wrocław: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego – Wydawnictwo Libron, 2017.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
2152415

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_53052_MiS_2022_16_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.