Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Artium Quaestiones

Other titles

ISSN

0239-202X
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

rocznik / annual

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

Zakres tematyczny „Artium Quaestiones” obejmuje zagadnienia poświęcone zarówno sztuce nowoczesnej i współczesnej, jak i dawnej, w tym architektury, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sztuki w Europie Środkowo-Wschodniej a także problemów teoretycznych i metodologicznych historii sztuki i kultury wizualnej. „Artium Quaestiones” publikuje oryginalne i pogłębione studia, które wyznaczają nowe perspektywy badawcze i/lub stanowią świadectwo recepcji i krytycznego przepracowania istniejących koncepcji metodologicznych oraz ich zastosowania, tak w kontekście sztuki rodzimej, jak i obcej. Redakcja „Artium Quaestiones” zaprasza do nadsyłania propozycji artykułów zarówno uznanych naukowców jak i młodych badaczy sztuki i kultury wizualnej (zarówno polskich jak i zagranicznych). Charakterystyczną cechą „Artium Questiones” są krytyczne omówienia najnowszej literatury dziedziny, a zwłaszcza przekłady ważnych teoretycznych i analitycznych tekstów, artykułów i rozdziałów książek. Dotychczas ukazały się tłumaczenia publikacji takich autorów jak Rosalind Krauss, Hal Foster, Mieke Bal, William J. T. Mitchell, Nicholas Mirzoeff, Grisellda Pollock, Georges Didi-Huberman, Louis Marin, Max Imdahl, Michael Brötje, Horst Bredekamp czy Hans Belting. W wielu przypadkach były to pierwsze przekłady tekstów tych badaczy w Polsce.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.