Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics

Other titles

ISSN

2300-5238
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

kwartalnik / quarterly

Full contents local availability

Yes

Notes

Gospodarka Narodowa jest czasopismem naukowym poświęconym aktualnym zagadnieniom ekonomii i polityki gospodarczej. Artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim. Czasopismo ukazuje się od 1931 roku. Jest wydawane przez Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Gospodarka Narodowa (National Economy) publishes leading research across all fields of economics and economic policy. The journal publishes articles written in both Polish and English. The journal has been published since 1931. It is edited at the Collegium of Economic Analysis of the SGH Warsaw School of Economics.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.