Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 3-4(74-75) | 57-66

Article title

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT AND EMPLOYEE ENGAGEMENT

Content

Title variants

PL
Zarzadzanie kapitalem ludzkim a zaangazowanie pracowników

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Poziom zaangażowania pracowników stanowi miernik skuteczności zarządzania kapitałem ludzkim. Jego przeciętna wysokość w polskiej praktyce jest dowodem wysokiej jakości praktyk HR. Jednak zróżnicowanie świadczy o polaryzacji standardów w tym obszarze. Jest także dowodem istotnych rezerw w dziedzinie zaangażowania organizacyjnego pracowników. Wyniki analizy czynników, które determinują jego poziom, wskazują obszary wymagające wzmocnienia działań ze strony menedżerów i specjalistów zarządzania kapitałem ludzkim.
EN
Employee engagement level is the measure of the effectiveness of human capital management. Its average value in Polish practice is evidence of the high quality of HR practices. However, its differentiation provides evidence of a polarization of standards in this area. It is also proof of significant reserves in the area of employee organizational engagement. The results of an analysis of factors that determine its level show areas that require intensification of activities on the part of managers and human capital management specialists.

Year

Issue

Pages

57-66

Physical description

Document type

ARTICLE

Dates

published
2010-06-15

Contributors

  • Warsaw School of Economics , Warsaw, Poland
  • Marta Juchnowicz, Szkola Glówna Handlowa w Warszawie, Katedra Rozwoju Kapitalu Ludzkiego, al. Niepodleglosci 162, 02-554 Warszawa, Poland

References

  • Juchnowicz M. (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie, PWE, Warszawa.
  • Luthans F. (1995), Organizational Behaviour, McGraw-Hill, New York.
  • Rypina E. (2009), Diagnoza zaangażowania pracowników w świetle wyników badań, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, nr 12.
  • Sienkiewicz Ł. (2009), Elastyczność zawodowa Polaków jako determinanta decyzji zatrudnieniowych, [w:] Juchnowicz M. (red.), Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
  • Wojtczuk-Turek A. (2009), Zaangażowanie jako istotny wymiar postawy pracownika wobec pracy, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, nr 10.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
10PLAAAA08354

YADDA identifier

bwmeta1.element.02309f72-c942-3e57-b0dd-3a9fefdd6bf2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.