Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 6(83) | 11-18

Article title

Rola szkól biznesu w ksztaltowaniu liderów: cisi wspólnicy w przestepstwie czy kolebka nowego pokolenia?

Content

Title variants

EN
BUSINESS SCHOOLS' ROLE IN DEVELOPING LEADERS: SILENT PARTNERS IN CRIME OR THE CRADLE OF A NEW GENERATION?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Podczas rekrutacji i szkolenia pracowników działy HR w przedsiębiorstwach korzystają z usług szkół biznesu. Niedawny kryzys gospodarczy doprowadził w  wielu krajach do jeszcze większego uszczuplenia personelu w działach HR, co zwiększyło zakres usług i częstotliwość tych praktyk. Dzięki procesom liberalizacji, deregulacji i prywatyzacji zachodzącym na całym świecie szkoły biznesu cieszą się dużą swobodą działania. Jednocześnie, w ostatniej dekadzie występowały coraz to nowe fale baniek spekulacyjnych, skandali finansowych i wrogich przejęć, a także inne oznaki wzrastającego zaburzenia równowagi społecznej i ekologicznej – z taką częstotliwością i natężeniem, że stawić im czoło musiały nie tylko firmy, ale i całe kraje. Powstaje pytanie, czy szkoły biznesu tworzą przydatną wiedzę i czy wychodzą z nich absolwenci, których potrzebuje świat biznesu, aby zapobiec takim kryzysom lub aby lepiej sobie z nimi radzić. A może zmieniły się ostatecznie w cichych wspólników korporacyjnych występków? Kształcą przecież liderów i menedżerów podejmujących kluczowe decyzje. Niniejszy artykuł zawiera przegląd krytyki, jaką dotychczas zgłaszano, i podpowiada alternatywną drogę na przyszłość. Należałoby zrezygnować z tradycyjnego nacisku, jaki szkoły biznesu kładą na koncepcję homo oeconomicus i na potrzeby ekonomiczne. Gdyby, oprócz żądania ciągłej poprawy od przedsiębiorstw, szkoły biznesu były w stanie zmienić kierunek własnego działania, miałyby większą szansę stać się kolebką nowego pokolenia odpowiedzialnych menedżerów.
EN
Corporate HR departments rely on business schools to recruit and further develop their talents. In many countries, the recent economic crisis has led to even leaner HR departments with more training outsourced to business schools than ever before. Owing to liberalization, deregulation, and privatization around the world, these business schools have considerable freedom and managerial discretion. Simultaneously, the last ten years have seen new waves of spurious investment bubbles, accounting scandals, corporate raiders, and other signs of escalating social and environmental unsustainability, whose frequency and intensity have not only faced companies with bankruptcy, but also countries. The question arises whether business schools are creating the actionable knowledge and graduates that the corporate world needs to prevent these crises or manage them better. Are business schools ultimately turning into silent partners in crime with regard to corporate transgressions? They do, after all, educate the leaders and managers who make such decisions. This article reviews the raised criticism and suggests an alternative way forward. The traditional strong focus on homo oeconomicus and oeconomistic needs to change. If, besides demanding constant improvement from corporations, business schools can also reorient themselves, there is a greater likelihood that they will be the cradles of a new generation of responsible managers.

Year

Issue

Pages

11-18

Physical description

Document type

ARTICLE

Dates

published
2011-12-15

Contributors

 • Goethe Business School of the University of Frankfurt, RFN
author
 • Henley Business School of University of Reading, U.K.
 • Germany
 • Goethe Business School of the University of Frankfurt, Germany

References

 • Amann W., Pirson M., Dierksmeier, C., von Kimakowitz E. i H. Spitzeck (2011), Business schools under fire, Palgrave (w przygotowaniu).
 • Dierksmeier, C. (2011), The freedom-responsibility nexus in management philosophy and business ethics, „Journal for Business Ethics” (w przygotowaniu).
 • Ghoshal S. (2005), Bad management theories are destroying good management practices, „Academy of Management Learning & Education”, vol. 4(1), s. 75-91.
 • Khurana R. (2007), From higher aims to hired hands: the social transformation of American business schools and the unfulfilled promise of management as a profession, Princeton University Press, Princeton.
 • Khurana R., N. Nohria (2008), It’s time to make management a true profession, „Harvard Business Review”, vol. 86(10), s. 70-77.
 • Liang N. (2006), Be careful of the Harvard-type virus in management education, „Peking University Business Review”, vol. 1, s. 122-125 (w języku chińskim).
 • Mintzberg H. (2004), Managers – not MBAs, Berrett Koehler, San Francisco.
 • Nedopil Chr., Steger U., W. Amann (2011), Managing complexity in organizations – Text and cases, Palgrave, New York.
 • Swanson D., W. Frederick (2003), Are business schools silent partners in corporate crime?, „Journal of Corporate Citizenship”, vol. 9(1), s. 24-27.

Notes

polska wersja anglojęzycznego artykułu z numeru 6(83)/2011 [ISSN 1641-0882]; oopublikowano na bezpłatnej płycie CD dołączonej do papierowego wydania numeru

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA10041

YADDA identifier

bwmeta1.element.0559d902-dd7e-3921-af32-6058ade101f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.