Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2009 | 35 | 1 | 189-200

Article title

Mała ojczyzna ponad granicą? Cienie przeszłości, wspólne inicjatywy kulturalne i edukacyjne oraz plany na przyszłość w polskim Zgorzelcu i niemieckim Görlitz

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Local homeland Beyond borders? The shadows of the past, common cultural and educational initiatives as well as future plans in Polish Zgorzelec and German Görlitz

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
(Title in Polish - 'Mala ojczyzna ponad granica? Cienie przeszlosci, wspólne inicjatywy kulturalne i edukacyjne oraz plany na przyszlosc w polskim Zgorzelcu i niemieckim Gorlitz'). Since 1945 the left and right bank parts of Zgorzelec began to form separate history. Practically speaking for many years the border was the only shared element and created a serious obstacle to the development of both German Gorlitz as well as Polish Zgorzelec. The fall of communism and political, economic as well as social changes in the Central and Eastern Europe created a breakthrough in the Polish - German relations. The Unification of Germany as well as the Polish accession to the European Union as well as NATO were particularly important for the inhabitants of both towns. The functioning of both cities within the structures of the European Union significantly improved the relations between Gorlitz and Zgorzelec, yet the first agreement about mutual cooperation was signed by both city councils much earlier i.e. on April 22nd, 1991. One year later Gorlitz and Zgorzelec became twin towns. Cultural Exchange, cooperation between schools and congregations as well as economic cooperation resulted in a dense network of mutual contacts. The decision concerning the foundation of the Zgorzelec/Gorlitz Euro-city signed on May 5th, 1998 was a particularly significant move made by the city councils of both towns

Discipline

Journal

Year

Volume

35

Issue

1

Pages

189-200

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Katarzyna Ruhland, Uniwersytet Wroclawski, Instytut Historyczny, Zaklad Dydaktyki Historii, ul. Szewska 49, 50-139 Wroclaw, Poland

References

 • Bena W., Polskie Górne Łużyce. Przyroda-Historia-Zabytki, Zgorzelec 2005.
 • Borodziej W., Der Zweite Weltkrieg, [w:] Deutsche und Polen, red. A. Lawaty i H. Orłowski, Monachium 2003.
 • Fiedorowicz M., Problemy miasta Zgorzelec jako jednostki samorządu terytorialne¬go w regionie pogranicznym, [w:] Transgraniczna współpraca społeczności lokalnej i władz między Polską i Niemcami, Berlin 2006.
 • Jajeśniak-Quast D., Stokłosa K., Geteilte Städte an der Oder und Neiße, Fran-furt (Oder)-Słubice, Guben-Gubin und Görlitz-Zgorzelec 1945-1995, Berlin 2000.
 • Kaszuba E., Dzieje Śląska po 1945 roku, [w:] Historia Śląska, red. M. Czapliński, Wrocław 2002.
 • Opiłowska E., Geteilte Stadt-Geteilte Gedechtnis. Geschichtsaufarbeitung in Gör-litz/Zgorzelec, [w:] Soziale Konflikte und nationale Grenzen in Ostmitteleuropa. Fest-schrift für Helga Schultz zum 65. Geburtstag, Berlin 2006.
 • Ruchniewicz K., Kształtowanie się dolnośląskiej świadomości regionalnej, [w:] H. Trierenberg, Niederschlesien im Wandel, Dülmen-Piechowice 2002.
 • Szczegóła H., Gräfe K., Współpraca graniczna PRL-NRD, Zielona Góra-Drezno 1984.
 • Szlachcicowa I., Domecka M., Mrozowicki A., Zwischen Tradition und Postmoderne: Die improvisierte Modernisierung in Westpolen, [w:] P. Ale-heit, I. Szlachcicowa, Frantisek Zich, Biographien im Grenzraum, Dresden 2006.
 • Teske S., Darstellung der deutsch-polnischen Kooperation im Bereich Jugendkultu-rarbeit, Görlitz 2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
10PLAAAA085813

YADDA identifier

bwmeta1.element.109a1ad0-a39f-34d3-a62b-86fb8075b8c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.