Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 3 | 2 | 10-21

Article title

Výzkum strategií zvládání stresu a jejich vztah k dalším charakteristikám u řidičů záchranné služby

Content

Title variants

EN
Strategies of stress coping and their reference to other variables by drivers of the salvage and rescue service

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Cílem této práce je popsat, které strategie zvládání stresu používají řidiči sanitek a jaký je vztah těchto strategií k jiným proměnným (typ temperamentu, množství nehod a přestupků, aspirační úroveň apod.). Výsledky ukazují např. na souvislost negativních strategií zvládání stresu a vysoké míry neuroticismu, dále pak nízké aspirační úrovně a negativních strategií zvládání stresu apod. Skupina řidičů sanitek se ukazuje jako psychicky odolnější oproti běžné populaci – např. více používá pozitivní strategie zvládání stresu, má nižší míru neuroticismu apod.
EN
The goal of this research is to describe types of coping strategies by drivers of salvage and rescue service and their reference to other variables (types of temperament, amount of accidents and offences etc.). The results show connections between negative types of coping and high level of neuroticism, further low aspiration level and negative strategies of stress coping etc. These drivers use more often positive stress-coping strategies, have lower level of neuroticism etc.

Year

Volume

3

Issue

2

Pages

10-21

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.1d25e50a-b367-4880-bb36-7c2fca1068ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.