PL EN


2020 | 14 | 3 | 31-48
Article title

Studie verbální produkce předškolních dětí s vývojovou dysfázií:

Content
Title variants
EN
A study on the specific-language-impaired Czech preschool children´s verbal production:
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
This study aims to analyse a range of the productive vocabulary and quality of verbal expression in Czech monolingual specific-language-impaired (SLI) preschool children. SLI children´s production was also compared to a verbal production of typically developing (agematched) peers. An assessment tool was developed to measure the range and the quality of children´s production of nouns, verbs and adjectives. Both aspects of verbal production (the range and the quality) were also proved to be closely correlated. Research results reveal statistically significant differences between the SLI and a comparison group at both range and the quality of verbal expression. A more detailed examination shows that the differences between SLI and typically developing children´s production manifest themselves in the usage of adjectives the most and the least in the usage of nouns.
CS
Tato studie si klade za cíl prozkoumat rozsah produktivní slovní zásoby a kvalitu vyjadřování u českých monolingvních dětí s vývojovou dysfázií ve srovnání s dětmi intaktními v době před nástupem do prvního ročníku základní školy. K výzkumnému šetření byl vytvořen původní test aktivní slovní zásoby zaměřený na substantiva, adjektiva a verba. Výsledná data ukazují, že oba sledované aspekty verbální produkce se mezi výzkumnými skupinami statisticky významně liší a lze mezi nimi vysledovat velmi těsný korelační vztah. Při podrobnějším zkoumání rozsahu slovní zásoby u jednotlivých slovních druhů se ukázalo, že nejvíce se tento rozsah mezi skupinami participantů liší u adjektiv a nejméně u substantiv.
Year
Volume
14
Issue
3
Pages
31-48
Physical description
Document type
ARTICLE
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.336cbfe2-5601-4f7e-b3b5-6fc9e92b3feb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.