PL EN


2011 | 3-4(80-81) | 171-184
Article title

Wykorzystanie mierników do pomiaru funkcji personalnej w przedsiebiorstwie

Content
Title variants
EN
USING METRICS TO MEASURE THE HUMAN RESOURCE FUNCTION IN A COMPANY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie zestawu mierników, które mogą być wykorzystywane do pomiaru skuteczności zarządzania personelem w przedsiębiorstwie. W opracowaniu zaprezentowano mierniki strategiczne, polityki i obsługi kadrowej oraz szczegółową analizę fluktuacji i absencji pracowników, uznając te zagadnienia jako istotne w pierwszym etapie pracy nad wdrożeniem zestawu mierników do oceny funkcji personalnej. Kolejne etapy powinny rozwijać istniejący system miar HR w przedsiębiorstwie o wskaźniki doboru, wynagradzania, motywowania i szkolenia pracowników.
EN
The aim of the article is to present the set of metrics that might be used to measure the HR function. Although human resource management is frequently discussed, it is variously defined and poorly measured. Implementing human capital measurement and reporting might improve the image of HR and enable communication in a way that is readily understood by the rest of the business. Managers are engaged in the process and companies are using high-level indictors to monitor their business performance and direction as well as to compare it with other enterprises. The paper adds value to the practitioner community by offering a process for the development of a metrics framework against which HR can be evaluated and developed over time.
Year
Issue
Pages
171-184
Physical description
Document type
ARTICLE
Dates
published
2011-06-15
Contributors
 • Cracow University of Economics, Cracow, Poland
 • Anna Balcerek-Wieszala, Cracow University of Economics, Kraków, Poland
References
 • Barber F., Strack R. (2007), Naucz się zarządzać firmą, której głównymi zasobami są ludzie, „Harvard Business Review”, nr 4.
 • Baron A., Armstrong M. (2008), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskanie wartości dodanej dzięki ludziom, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Bramhan J. (2004), Benchmarking w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Cascio W.F. (2001), Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Dziechciarz P. (2009), Skazani na liczby. Pomiar efektywności polityki personalnej, „Personel i Zarządzanie”, nr 3.
 • Kunasz M. (2006), Ilościowy charakter inwestycji w rozwój kapitału ludzkiego – wyniki badań, „Współczesne Zarządzanie ”, nr 2.
 • Kunasz M. (2007), System pomiaru funkcji kadrowej w przedsiębiorstwie – zestaw indywidualnie dobranych mierników i wskaźników, [w:] Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Mahoney-Philips J., Adams A. ( 2010), Getting the measure of HR, „Strategic HR Review”, vol. 9, nr 1.
 • Nowak M. ( 2008), Controlling personalny w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Stępień J.B. ( 2001b), Mierniki funkcji kadrowej (2), „ Personel i Zarządzanie”, nr 12.
 • Stępień J.B. ( 2001c), Mierniki funkcji kadrowej, „ Personel i Zarządzanie”, nr 13/14.
 • Stępień J.B. (2001a), Mierniki funkcji kadrowej (1), „ Personel i Zarządzanie”, nr 11.
 • Taylor S. (2006), Płynność zatrudnienia jak zatrzymać pracowników w firmie, Wolters Kluwer, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA095824
YADDA identifier
bwmeta1.element.39a9de3d-55b1-3c5d-823d-8cfe2a7381d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.