PL EN


2007 | 4 | 2 | 299-307
Article title

Autorecenze aneb přátelská rozprava nad jedním textem

Content
Title variants
EN
A self-review or a friendly debate over one article
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
The author subjects Josef Hrdlička’s thoughts on the book Uzavřená společnost a její nepřátelé: Město středovýchodní Evropy, 1500-1700 [Th e Closed Society and Its Enemies: The City in Central Europe, 1500-1700] to critical examination. He draws attention to two shortcomings in Hrdlička’s review which led to a partial misinterpretation of his study. Josef Hrdlička refrains from a deep analysis of the theoretical underpinnings of Miller’s book, which are based on the explanatory potential of Popper’s concepts of open and closed societies. Besides, the author tries to furnish proof that the reviewer did not wholly respect the genre demarcation of the study, for he fi nds fault with the book for a purported lack of research methods; the application of such methods, however, would be proper to a diff erent type of scholarly text.
CS
Autor podrobuje kritickému zkoumání recenzi Josefa Hrdličky na jeho knihu Uzavřená společnost a její nepřátelé: Město středovýchodní Evropy, 1500-1700. Upozorňuje na dvě chyby v Hrdličkově kritice, které vedly k částečné dezinterpretaci knihy. Josef Hrdlička se zdržel hlubší analýzy teoretického základu Millerovy knihy, která je postavena na vysvětlujícím potenciálu Popperových konceptů otevřené a uzavřené společnosti. Mimoto se autor snaží prokázat, že recenzent nerespektoval plně žánrové vymezení studie, neboť knize vytýkal zjevný nedostatek výzkumných metod; aplikace takových metod by přitom odpovídala odlišnému typu akademického textu.
Keywords
Discipline
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
299-307
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Dějiny – Teorie – Kritika, redakce, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Gabčíkova 2362/10, 180 00 Praha 8, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.99317a35-7bfc-4ec7-80eb-cdc42e3371f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.