Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 4 | 2 | 299-307

Article title

Autorecenze aneb přátelská rozprava nad jedním textem

Content

Title variants

EN
A self-review or a friendly debate over one article

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Autor podrobuje kritickému zkoumání recenzi Josefa Hrdličky na jeho knihu Uzavřená společnost a její nepřátelé: Město středovýchodní Evropy, 1500-1700. Upozorňuje na dvě chyby v Hrdličkově kritice, které vedly k částečné dezinterpretaci knihy. Josef Hrdlička se zdržel hlubší analýzy teoretického základu Millerovy knihy, která je postavena na vysvětlujícím potenciálu Popperových konceptů otevřené a uzavřené společnosti. Mimoto se autor snaží prokázat, že recenzent nerespektoval plně žánrové vymezení studie, neboť knize vytýkal zjevný nedostatek výzkumných metod; aplikace takových metod by přitom odpovídala odlišnému typu akademického textu.
EN
The author subjects Josef Hrdlička’s thoughts on the book Uzavřená společnost a její nepřátelé: Město středovýchodní Evropy, 1500-1700 [Th e Closed Society and Its Enemies: The City in Central Europe, 1500-1700] to critical examination. He draws attention to two shortcomings in Hrdlička’s review which led to a partial misinterpretation of his study. Josef Hrdlička refrains from a deep analysis of the theoretical underpinnings of Miller’s book, which are based on the explanatory potential of Popper’s concepts of open and closed societies. Besides, the author tries to furnish proof that the reviewer did not wholly respect the genre demarcation of the study, for he fi nds fault with the book for a purported lack of research methods; the application of such methods, however, would be proper to a diff erent type of scholarly text.

Keywords

Discipline

Year

Volume

4

Issue

2

Pages

299-307

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Dějiny – Teorie – Kritika, redakce, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Gabčíkova 2362/10, 180 00 Praha 8, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.99317a35-7bfc-4ec7-80eb-cdc42e3371f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.