PL EN


Journal
2017 | 58 | 34-52
Article title

Medieval settlement names of ecclesiastical reference : a cross-cultural approach

Content
Title variants
CS
Středověká místní jména odkazující k církvi : mezikulturní hledisko
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Tento článek porovnává a konfrontuje různé typy středověkých místních jmen v Maďarsku a Anglii. Vzhledem k faktu, že silný vliv křesťanství vedl v obou zemích ke vzniku a šíření místních jmen odkazujících k církvi, vyvstává otázka týkající se jejich sémantických rozdílů. Do jaké míry se místní jména odkazující na přítomnost a charakteristiku sakrální stavby nebo patrona, jemuž je stavba zasvěcena, shodují, nebo liší a jak se do vzniku místních jmen promítl (dřívější) vlastnický vztah duchovního nebo dvojjazyčný církevní řád? Rozbor typologických rysů místních jmen nám pomůže osvětlit analogie a odlišnosti mezi dvěma středověkými národy prostřednictvím uplatnění společného kulturního hlediska jejich současného světového konceptu ve sféře užití jazyka. Analyzovaná toponyma pocházejí z historických geografických materiálů, místopisných slovníků a také z odborné literatury.
Journal
Year
Volume
58
Pages
34-52
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.a48a0b14-73d2-4485-a936-ae225fb3465f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.