PL EN


2018 | nr 3 | 119--130
Article title

Musicians’ time management based on third habit of Stephen R. Covey

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article deals with an issue of time management of professional musicians. This issue was investigated due to a theory presented by Stephen R. Covey in a third habit in The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change, especially the matrix of time management. The study presents the results of case studies based on questionnaires and research interviews.
Year
Volume
Pages
119--130
Physical description
Bibliogr. 17 poz.
Contributors
author
References
 • 1. Allen, D. (2016). Getting things done czyli Sztuka bezstresowej efektywności. Gliwice: Helion.
 • 2. Bieniok, H. (2010). Zarządzanie czasem. Poradnik dla mało efektywnych. Warsaw: Difin.
 • 3. Chirkowska-Smolak, T. (2011). Zaangażowanie w pracę – problemy pomiaru. In S. Banaszak, and K. Doktór (Eds.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (pp. 591-602). Retrieved from http://wskiz.edu/ files/uczelnia/ebook_socjologiczne_pedagogiczne_2011.pdf.
 • 4. Covey, S. (2016). 7 nawyków skutecznego działania. Poznań: Rebis.
 • 5. Godlewska-Werner, D. (2011). Osobowościowe uwarunkowania mobilności zawodowej. In S. Banaszak, and K. Doktór (Eds.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (pp. 223-234). Retrieved from http://wskiz.edu/files/ uczelnia/ebook_socjologiczne_pedagogiczne_2011.pdf.
 • 6. Keplinger, A. (2011). Psychologiczny konteksty produktywności. In S. Banaszak, and K. Doktór (Eds.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (pp. 223-234). Retrieved from http://wskiz.edu/files/uczelnia/ebook_ socjologiczne_pedagogiczne_2011.pdf.
 • 7. Lock, D. (2013). Podstawy zarządzania projektami. Warszawa: PWE.
 • 8. Łapuńka, I., Pisz, I. (2014). Efektywne zarządzanie czasem w projektach logistycznych. Logistyka, 3, 3921-3929.
 • 9. Olejniczak, A. (2014). Efektywne zarządzanie czasem – wybrane zagadnienia. Marketing i Rynek, 3, 123-141.
 • 10. Pluta, A. (2013). Zarządzanie czasem – mocna czy słaba strona pracownika XXI wieku? Edukacja humanistyczna, 1(28), 147-155. Retrived from http://wshtwp.pl/img/ wydawnictwa/1-3013/15-pluta.pdf.
 • 11. Randak-Jezierska, M. (2013). Człowiek jako aktywny twórca swojego życia – zarządzanie sobą w czasie. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, s. Zarządzanie, 9, 29-36.
 • 12. Raffoni, M. (2007). Zarządzanie czasem. Gliwice: Helion.
 • 13. Rogusznik, M. (2010). Zarządzanie czasem pracy menadżera. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • 14. Sierpińska, M. (2013). Zarządzanie czasem jako umiejętność wpływająca na skuteczność organizacji pracy menadżera. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, s. Zarządzanie, 9, 16-28.
 • 15. Stępniak, A., Stasiak-Betlejewska, R. (2016). Using e-business tools by musicians. Archiwum wiedzy inżynierskiej, 1(1), 19-22. Retrived from https://yadda.icm.edu.pl/ baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9626be91-8004-476e-95b7-30e1f7ac6ba1; jsessionid=E6C46C3440DD90C51A852D9357B4FF8D?q=bwmeta1.element.baztech-c254f68b-4897-44a2-9c29-3c547f16207f%253B5&qt=CHILDREN-STATELESS.
 • 16. Wieprzycka, A. (2013). Effective Time Management. Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 12, 141-149.
 • 17. Wojtoszek, K. (2014). Proces twórczy, a zarządzanie sobą w czasie na przykładzie pisania rozprawy doktorskiej. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 29(4), 181-194.
Notes
Rekord pochodzi z bazy danych BazTech.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.baztech-7b057cde-c71c-43e5-a4a5-b204a56bc9bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.