Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 59 | 1 | 244-257

Article title

W kręgu nazw ironicznych celowe przekształcenia nazw leków

Content

Title variants

EN
Ironic names of drugs
CS
Ironická pojmenování léků

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article was devoted to the transformation of drugs names. The most interesting are the deliberate conversion of names drugs. The authors of these transformations are the doctors, pharmacists, nurses and patients. Often, the replacement or transformation of drug trade names is intended to hide the shame and fear that are associated with the disease. The replaced names show the patient’s attitude to disease, treatment and even death.
CS
Článek je věnován transformacím názvů léků, zvláště pak záměrným změnám pojmenování léků. Autory těchto změn jsou lékaři, lékárníci, zdravotní sestry a pacienti. Ke změně nebo nahrazení názvu léku názvem jiným dochází často s cílem zamaskovat stud a strach spojený s chorobou. Vzniklé názvy vyjadřují pacientův postoj k chorobě, léčbě nebo i ke smrti.

Journal

Year

Volume

59

Issue

1

Pages

244-257

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cebb4966-8668-4131-a248-ba32cc5c79e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.