PL EN


Journal
2018 | 59 | 1 | 244-257
Article title

W kręgu nazw ironicznych celowe przekształcenia nazw leków

Content
Title variants
EN
Ironic names of drugs
CS
Ironická pojmenování léků
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article was devoted to the transformation of drugs names. The most interesting are the deliberate conversion of names drugs. The authors of these transformations are the doctors, pharmacists, nurses and patients. Often, the replacement or transformation of drug trade names is intended to hide the shame and fear that are associated with the disease. The replaced names show the patient’s attitude to disease, treatment and even death.
CS
Článek je věnován transformacím názvů léků, zvláště pak záměrným změnám pojmenování léků. Autory těchto změn jsou lékaři, lékárníci, zdravotní sestry a pacienti. Ke změně nebo nahrazení názvu léku názvem jiným dochází často s cílem zamaskovat stud a strach spojený s chorobou. Vzniklé názvy vyjadřují pacientův postoj k chorobě, léčbě nebo i ke smrti.
Journal
Year
Volume
59
Issue
1
Pages
244-257
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cebb4966-8668-4131-a248-ba32cc5c79e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.