PL EN


2011 | 3(77) | 46-50
Article title

Źródła zachowań spekulacyjnych i ich wpływ na rynek nieruchomości

Content
Title variants
EN
The source of speculative behavior and its influence on real estate market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł próbuje naświetlić wpływ spekulacji na przebieg zmian poziomu cen na rynku nieruchomości oraz rolę psychologicznych aspektów zachowań spekulacyjnych. Warto zadać sobie pytanie: Czy spekulacja jest przyczyną czy już symptomem cyklu na rynku nieruchomości? Gzy uzasadniona będzie teza o znacznym wpływie warunków podażowych zarówno na przebieg, jak i wielkość wahań omawianych zmiennych? Rozważania te będą dokonane na podstawie wpływu zmian elastyczności podaży w połączeniu z czynnikiem spekulacyjnym na przebieg zmian ceny nieruchomości.
EN
This article is an attempt to illuminate the influence of speculation on the process of changes of prices on the real estate market. It tackles the issue of psychological aspects of speculative behavior. It is worth asking the question, whether speculation is a cause or a symptom of real estate cycle? Is the thesis about significant impact of supply condition on both the process and magnitude of price fluctuactions justified? Deliberations will be based on influence of elasticity of supply in connection with the speculative factor and its influence on the process of the price changes.
Year
Issue
Pages
46-50
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, ul Rewolucji 1905 r. nr. 41, 90-214 Łódź, Poland
References
  • Bachelier L., Theorie de la Speculation, Wydawnictwo Gauthier-Villars Paryż 1900
  • DiPasquale D., Wheaton W.C., The Market for Real Estate Assests and Space, “Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association”, 1992,20:2.
  • Fama E., Efficient Capital Market, „Journal of Finance”, 46 (5), 1990.
  • Malpezzi S., Wachter S.M., The Role of Specula-tion in Real Estate Cycle, ęJournal of Real Estate Literatureę, Vol. 13 No 2/2005.
  • The Random Character of Stock Prices, (red.) Cootner P, MIT Press Cambridge Mass, 1964.
  • Tyszka T., Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
123-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-097abb7c-4aeb-47bb-a343-9afe2b8a4f1c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.