PL EN


2016 | 265 | 38-51
Article title

Zastosowanie wykładnika Hursta do wyznaczania portfeli optymalnych

Content
Title variants
EN
The application of Hurst exponents to building optimal portfolios
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Publikacja H. Markowitza na temat wyznaczania optymalnego portfela inwestycyjnego spowodowała ogromny wzrost zainteresowania wielu badaczy analizą portfelową. Na przestrzeni ostatnich 60 lat pojawiły się liczne modyfikacje modelu Markowitza, a także powstało wiele nowych metod i modeli. Nowym podejściem, proponowanym w poniższym opracowaniu, jest zastosowanie wykładnika Hursta do wyznaczenia składu portfela optymalnego. Celem opracowania jest konstrukcja portfela optymalnego na podstawie wykładnika Hursta, miary TMAI oraz portfel Markowitza.
EN
The publication of H. Markovitz on determining the optimal investment portfolio resulted in a huge increase of interest of many researchers of portfolio analysis. Over the past 60 years there have been numerous modifications of the Markowitz model, as well as many new methods and models. A new approach proposed in the following paper is the use of the Hurst exponent to determine the optimal portfolio composition. The paper aims to construct an optimal portfolio on the basis of the Hurst exponent, the TMAI measures and the portfolio of Markowitz.
Year
Volume
265
Pages
38-51
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Matematyki
References
 • Bawa V.S., Lindenberg E.B. (1977), Capital Market Equilibrium in a Mean-Lower Partial Moment Framework, “Journal of Financial Economics”, Vol. 5(2), s. 189-200.
 • Chun S.H., Kim K.J., Kim S.H. (2002), Chaotic Analysis of Predictability versus Knowledge Discovery Techniques: Case Study of the Polish Stock Market, “Expert Systems”, Vol. 19, No. 5, s. 264-272.
 • Harvey C.R., Liechty J., Liechty M., Muller P. (2010), Portfolio Selection with Higher Moments, “Quantitative Finance”, Vol. 10(5), s. 469-485.
 • Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny”, nr 4.
 • Hellwig Z. (1979), Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie do badania wielocechowych obiektów gospodarczych, Referat na I Konferencję Metody taksonomiczne i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych, Szklarska Poręba.
 • Huang X. (2006), Fuzzy Chance-Constrained Portfolio Selection, “Applied Mathematics and Computation”, Vol. 177 (2), s. 500-507.
 • Huang X. (2007), Portfolio Selection with Fuzzy Returns, “Journal of Intelligent and Fuzzy Systems”, Vol. 18(4), s. 383-390.
 • Huang X. (2008a), Mean-Entropy Models for Fuzzy Portfolio Selection, “IEEE Transaction on Fuzzy Systems”, Vol. 16, s. 1096-1101.
 • Huang X. (2008b), Mean-Semivariance Modles for Fuzzy Portfolio Selection, “Journal of Computional and Applied Mathematics”, Vol. 217(1), s. 1-8.
 • Li X, Qin Z., Kar S. (2010), Mean-Variance-Skewness Model of Portfolio Selection with Fuzzy Returns, “European Journal of Operational Research”, Vol. 202(1), s. 239-247.
 • Markowitz H. (1952), Portfolio Selection, “Journal of Finance”, s. 77-91.
 • Markowitz H. (1959), Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. Cowles Foundation, New Haven, CT.
 • Mastalerz-Kodzis A., Pośpiech E. (2011), Fundamental and Behavioral Methods in Investment Decision Making [w:] Financial Management of Firms and Financial Institutions, Wydawnictwo Technicznego Uniwersytetu w Ostrawie, Ostrawa, s. 250-257.
 • Miśkiewicz-Nawrocka M. (2012), Zastosowanie wykładników Lapunowa do analizy ekonomicznych szeregów czasowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Miśkiewicz-Nawrocka M., Zeug-Żebro K. (2015), Zastosowanie wykładników Lapunowa do wyznaczania portfeli optymalnych, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach „Studia Ekonomiczne” nr 221, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 61-72.
 • Nawrocki T., Jabłoński B. (2011), Inwestowanie na rynku akcji. Jak ocenić potencjał rozwojowy firm notowanych na GPW w Warszawie, CeDeWu, Warszawa.
 • Peng J., Mok H.M.K., Tse W.M. (2005), Credibility Programming Approach to Fuzzy Portfolio Selection Problems, “Proceedings of 2005 International Conference on Machine Learninig and Cybernetics”, Vol. 4.
 • Rockafellar R.T., Uryasev S. (2000), Optimalization of Conditional Value-at-Risk, “Journal of Risk”, Vol. 2, s. 21-42.
 • Rutkowska A. (2013), Zadanie maksymalizacji satysfakcji inwestora z portfela inwestycyjnego, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, nr 1(9), s. 87-101.
 • Tarczyński W. (2002), Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa.
 • Tarczyński W. (2013), Ocena efektywności metod analizy portfelowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za lata 2001-2013, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 761(60), s. 537-550.
 • Trzpiot G.(2006), Dominacje w modelowaniu i analizie ryzyka na rynku finansowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Trzpiot G. (2014), Optymalizacja portfela z wykorzystaniem koherentnych transformujących miar ryzyka, „Studia Ekonomiczne” nr 208, s. 74-85.
 • Zawadzki H. (1996), Chaotyczne systemy dynamiczne. Elementy teorii i wybrane zagadnienia ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-122ce1ec-d19f-424c-8b78-9c64a70ca388
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.