PL EN


2017 | 328 | 83-92
Article title

Etyczne aspekty promocji adresowanych do dzieci

Content
Title variants
EN
Ethical aspects of the promotion addressed to children
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena etycznych aspektów aktualnych działań promocyjnych firm skierowanych do dzieci. Rozważania dotyczą: reklam, promocji sprzedaży oraz programów lojalnościowych. Przedmiotem analizy jest obowiązujące prawodawstwo oraz stosowane sposoby promocji, których adresatami są dzieci. W artykule przedstawiono główne przyczyny zainteresowania dziećmi jako konsumentami wraz z analizą zagrożeń, które promocja skierowana do dzieci może spowodować, a także starano się dokonać oceny etycznej podejmowanych działań. W tym celu zastosowano metodę obserwacji oraz krytycznej analizy stosowanych rozwiązań promocyjnych.
EN
The objective of the article was to evaluate ethical aspects of the promotional activities of companies which are addressed to children. The considerations concern on selected promotion instruments: advertising, sales promotion and loyalty programs. The object of the study was the analysis of current legislation and promotion ways used by the company’s, which may be addressed to children.
Year
Volume
328
Pages
83-92
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Katedra Marketingu Usług
References
 • Cialdini R. (2013), Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Sopot.
 • Farmer N.R. (1967), Would You Want Your Daughter to Marry a Marketing Man, "Journal of Marketing", 31(1).
 • GUS (2016a), Budżety gospodarstw domowych w 2015 roku, Warszawa.
 • GUS (2016b), Rocznik demograficzny 2016, Warszawa.
 • Hunt S.D., Viteli S. (1986), A General Theory of Marketing Ethics, "Journal of Macromarketing", 6(1).
 • Jasielska A., Maksymiuk R.A. (2010), Dorośli reklamują, dzieci kupują. Kindermarketing i psychologia, Wyd. Scholar, Warszawa.
 • Kułaga Z., Barwicka K. (2008), Reklama środowiskiem dziecka - przegląd badań i danych dotyczących wpływu reklamy na zdrowie dziecka, "Problemy Higieniczno- -Epidemiologiczne", nr 89.
 • Lindstorm M. (2005), Dziecko reklamy, Świat Książki, Warszawa.
 • McNeal J.U. (1998), Kid's Markets, "American Demographics", 20 (4).
 • Olejniczuk-Merta A. (2002), Rynek a rodzina. Nowe postrzeganie dzieci w rodzinie i na rynku, "Polityka Społeczna", nr 4.
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Dz.U. z 2007 r. Nr 171 poz. 1206.
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jednolity). Dz.U. z 2016 r. poz. 639.
 • Wiktor J.W. (2013), Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, WN PWN, Warszawa.
 • [www 1] Saja K., Etyka, http://etykapraktyczna.pl/encyklopedia/etyka (dostęp: 7.02.2017).
 • [www 2] UOKiK, Vademecum praw konsumenckich dzieci i młodzieży, https://www. uokik.gov.pl/download.php?plik=5804 (dostęp: 7.02.2017).
 • [www 3] http://www.grupaiqs.pl/sklep/kids-power-swiat-dzieci-3-16/ (dostęp: 3.06.2017).
 • [www 4] Raport Inspekcji Handlowej, http://bip.wiih.pomorzezachodnie.pl/strony/zmiany/ 405.dhtml (dostęp: 3.06.2017).
 • [www 5] Raport Inspekcji Handlowej, http://www.wiih.lodz.pl/userfiles/file/2014/promocje %20II%202014%20r_.pdf (dostęp: 3.06.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1a3d9320-2b87-44ae-ba3f-98829f820b7c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.