PL EN


2017 | 321 | 171-182
Article title

Ograniczenia we wprowadzaniu orientacji rynkowej (market orientation) w polskich instytucjach kultury

Content
Title variants
EN
The barriers of introducing market orientation into Polish art and cultural institutions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Koncepcja orientacji rynkowej funkcjonuje w piśmiennictwie światowym od początku lat 90. XX w. Badacze tego zagadnienia w obszarze organizacji non-profit, do których zalicza się instytucje kultury, najczęściej powołują się na definicje orientacji rynkowej autorstwa Kohliego i Jaworskiego oraz Narvera i Slatera. Na podstawie tych konstruktów zostały wskazane dwie grupy barier we wprowadzeniu tej orientacji do polskich instytucji kultury. Pierwszą grupę stanowią bariery do pokonania, wiążą się one głównie z potrzebą zmiany myślenia o marketingu przez zarządzających. Druga grupa to przeszkody trudne lub niemożliwe do pokonania we współczesnych realiach. Kluczowe są tu problemy z infrastrukturą, która uniemożliwia w pełni odpowiedzieć na potrzeby odbiorców oferty. Praca ma charakter teoretyczno-konceptualny.
EN
This is a theoretical and conceptual paper in which the ability of Polish arts and cultural organization to introduce market orientation is examinated. To do that we used two the most popular in literature concepts of market orientation by Kohli and Jaworski and by Narver and Slater. According to definitions presented by those authors, we prove that there are barriers which we can fully or only partially overcome. We can pointed at top managers as a source of the former type of barriers. Crucial is the change of stereotypes thinking about the role of marketing activities. The later one type of barriers is connected with infrastructure. Not developed infrastructure makes creation of high value for the user difficult or even impossible.
Year
Volume
321
Pages
171-182
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Marketingowego i Turystyki
References
 • Ashwin M., Hirst A. (2015), Scoping the Market Orientation Literature from 2009 to 2013: A Review of the Concept and Discussions Found across a Range of Academic Disciplines, “Journal of Strategic Marketing”, Vol. 23, s. 353-363.
 • Barwacz K. (2005), Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie zarządzania wiedzą, „Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie”, z. 7, s. 7-17.
 • Chad P., Kyriazis E., Motion J. (2013), Development of Market Orientation Research Agenda for the Nonprofit Sector, „Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing”, Vol. 25, s. 1-27.
 • Deng S., Dart J. (1994), Miesiuring Market Orientation. A Multi-Factor, Multi-Items Approach. “Journal of Marketing Management”, Vol. 10, s. 725-742.
 • Enriquez de la O J.F. (2015), Resource-Based View and Dynamic Capabilities Resource- Based View and Dynamic Capabilities, „Vezetestudomany”, Vol. XLVI(11), s. 50-61.
 • Gebhardt G.F., Carpenter G.S., Sherry J.F. Jr. (2006), Creating Market Orientation: A Longitudinal, Multifirm, Grounded Analysis of Cultural Transformation, “Journal of Marketing”, Vol. 70, s. 37-55.
 • Gluić J., Mihonović Z. (2016), International Market Orientation and Stakeholder Management in Institutions of Culture and Art in Croatia, “Management: Journal of Contemporary Management Issues”, Vol. 21, s. 105-130.
 • Jaworski B.J., Kohli A.J. (1993) Market Orientation: Antecedents and Consequences, “Journal of Marketing” July, Vol. 57, s. 53-70.
 • Kohli A.J., Jaworski B.J. (1990) Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implication, “Journal of Marketing”, Vol. 54, s. 90-113.
 • Liao M.-N., Foreman S., Sargeant A. (2001), Market versus Societal Orientation in the Nonprofit Context, “International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing”, Vol. 6, s. 254-268.
 • Mondi P., Debiprasad M. (2010), Conceptualising Market Orientation in Non-Profit Organisations: Definition, Performance, and Preliminary Construction of a Scale, “Journal of Marketing Management”, Vol. 26, s. 548-569.
 • Narver J.C., Slater S.F. (1990), The Effect of a Market Orientation on Business Profitability, “Journal of Marketing” October, s. 20-35.
 • Sarvary M. (1999), Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry, “California Management Review”, Vol. 41, No. 2, s. 95-107.
 • Sergeant A., Foreman S., Liao M.-N. (2002), Operationalizing Marketing Concept in the Nonprofit Sector, “International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing”, Vol. 10, s. 41-65.
 • Sharp B. (1991), Marketing Orientation: More than Just Customer Focus, “International Marketing Review”, Vol. 8, s. 20-25.
 • Sobocińska M. (2015), Uwarunkowania i perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w podmiotach sfery kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Szymocha D. (2016), Działania marketingowe w polskich teatrach operowych. Próba diagnozy [w:] Interdyscyplinarność jako droga do rozwoju nauki III, Fundacja Hutena, Elbląg, s. 69-80.
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz.U. 1991, Nr 114, poz. 493 z późn. zm.
 • Wymer W., Boeningk S., Möhlmann M. (2015), The Conceptualization of Nonprofit Marketing Orientation: A Critical Reflection and Contribution Toward Closing the Practice-Theory Gap, “Journal of Nonoprofit & Puplic Sector Marketing”, Vol. 27, s. 117-134.
 • [www 1] http://finanse.wp.pl/kat,1033781,title,Jednolita-cena-ksiazki-Tak-Polska-Izba-Ksiazki-chce-walczyc-o-ksiegarnie,wid,18727757,wiadomosc.html (dostęp: 21.03.2017).
 • [www 2] operabase.com/top.cgi?lang=pl (dostęp: 21.03.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-29e6769f-d81f-4eb5-96e7-8dd8a4bb45f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.