PL EN


2016 | 276 | 37-46
Article title

System patentowy a wyzwania inteligentnego rozwoju: implikacje dla polityki innowacyjnej i praktyki gospodarczej

Content
Title variants
EN
The patent system and the challenges of smart development: implications for innovation policy and business practice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja najistotniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony własności intelektualnej w warunkach gospodarki XXI w. oraz wskazanie rozwiązań, których wprowadzenie pozwoliłoby ograniczyć skalę ich występowania. Ze względu na ograniczone możliwości związane z wprowadzaniem zmian o charakterze legislacyjnym, najbardziej obiecującym kierunkiem działań może okazać się wykorzystanie odpowiednio dobranych instrumentów polityki innowacyjnej oraz doskonalenie praktyk menedżerskich w zakresie zarządzania własnością intelektualną.
EN
The aim of this article is to identify the most import ant problems connecting with the system of intellectual property protection in the twenty-first century economy and to indicate solutions leading to decreasing scale of such problems. As the most promising direction of actions the author indicates the use of properly selected instruments of innovation policy and improving management practices in the field of intellectual property.
Year
Volume
276
Pages
37-46
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa
References
 • Biga B. (2014), Prawna ochrona własności intelektualnej [w:] Ł. Mamica, T. Geodecki (red.), Polityka innowacyjna, PWE, Warszawa.
 • Blind K., Edler J., Frietsch R., Schmoch U. (2006), Motives To Patent: Empirical Evidence from Germany, "Research Policy", No. 5.
 • Czerniak J. (2013), Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian, Difin, Warszawa.
 • Du Vall M. (2008), Prawo patentowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Ernst H. (2003), Patent Information for Strategic Technology Management, "World Patent Information", No. 3.
 • Gans J.S., Stern S. (2003), The Product Market and the Market for "Ideas": Commercialization Strategies for Technology Entrepreneurs, "Research Policy", No. 2.
 • Guellec D., Pottelsberghe de la Potterie B. van (2007), The Economics of the European Patent System. IP Policy for Innovation and Competition, Oxford University Press, Oxford.
 • Hall M., Oppenheim C., Sheen M. (2003), Barriers to Use of Patent Information in SMEs [w:] R. Blackburn (ed.), Intellectual Property and Innovation Management in Small Firms, Routledge, London - New York.
 • Haeussler C., Harhoff D., Mueller E. (2014), How Patenting Informs VC Investors - the Case of Biotechnology, "Research Policy", No. 8.
 • Holgersson M. (2013), Patent Management in Entrepreneurial Smes: A Literature Review and Empirical Study of Innovation Appropriation, Patent Propensity and Motives, "R&D Management", No. 1.
 • Hurmelinna-Laukkanen P. (2011), Enabling Collaborative Innovation - Knowledge Protection for Knowledge Sharing, "European Journal of Innovation Management", No. 3.
 • Jaffe A., Lerner J. (2007), Innovation and Its Discontents. How Our Broken Patent System Is Endangering Innovation and Progress and What to Do about It, Princeton University Press, Princeton - Oxford.
 • Jeon J., Lee C., Park Y. (2011), How to Use Patent Information to Search Potential Technology Partners in Open Innovation, "Journal of Intellectual Property Rights", No. 5.
 • Kotarba W. (2012), Ochrona własności intelektualnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Leiponen A., Byma J. (2009), If You Cannot Block, You Better Run: Small Firms, Cooperative Innovation, and Appropriation Strategies, "Research Policy", No. 10.
 • Markowska M., Strahl D. (2013), Regiony polskie na tle europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na charakterystyki inteligentnego rozwoju [w:] D. Strahl, D. Głuszczuk (red.), Innowacyjność w rozwoju lokalnym i regionalnym. Prace Naukowe, nr 825, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Moir H. (2013), Patent Policy and Innovation. Do Legal Rules Deliver Economic Outcomes? Edward Elgar, Cheltenham-Northampton.
 • Neuhausler P. (2012), The Use of Patent and Informal Appropriation Mechanism. Differences between Sectors and among Companies, "Technovation", No. 12.
 • Paallysaho S., Kuusisto J. (2011), Informal Ways to Protect Intellectual Property (IP) in KIBS Businesses, "Innovation: Management, Policy & Practice", No. 1.
 • Wang H., Lai M., Spivakovsky M. (2012), Does IPR Promote Innovation? New Evidence from Developed and Developing Countries, "Journal of Chinese Entrepreneurship", No. 2.
 • Weresa M.A. (2009), Innowacje jako źródło przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy [w:] E. Mińska-Struzik, T. Rynarzewski (red.), Szoki technologiczne w gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-35fe41d7-668b-482f-b5a4-1aef062b49b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.