Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 321 | 9-19

Article title

Budowanie relacji w procesach rozwoju innowacji produktowych

Authors

Content

Title variants

EN
Building relationships with suppliers in new product development processes

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań budowania relacji pomiędzy klientami i dostawcami w rozwoju innowacji produktowych. Analizując działania przedsiębiorstw na podstawie najnowszej literatury przedmiotu oraz raportów opublikowanych przez przedsiębiorstwa, można zaobserwować, iż producenci wyrobów gotowych (OEMs), projektując nowe produkty, wymagają od dostawców przestrzegania rygorystycznych wymagań prawnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oferowanych rozwiązań, a także niwelowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Przedsiębiorstwa będące producentami wyrobów gotowych (OEMs) nie ograniczają się wyłącznie do stawiania rygorystycznych wymagań dostawcom. Wiele koncernów międzynarodowych chcąc zapewnić wysoką jakość kupowanych produktów, oferuje swoim dostawcom specjalne programy rozwoju.
EN
The aim of this article is to present the conditions to build relationships between customers and suppliers in the development of product innovations. Analyzing the activities of companies it can be observed that Original Equipment Manufacturers (OEMs) designing new products require suppliers to comply with stringent legal requirements to ensure the safety of technical parameters as well as limiting the negative impact on the environment of their solutions. Original Equipment Manufacturers are not limited to putting stringent requirements of suppliers. Many multinationals wishing to ensure the high quality of the products offers providers the special support programs.

Year

Volume

321

Pages

9-19

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Logistyki

References

 • Ardente F., Mathieux F., Recchioni M. (2014), Recycling of Electronic Displays: Analysis of Pre-Processing and Potential Ecodesign Improvements, “Conservation and Recycling”, Vol. 92, s. 158-171.
 • Brones F., Carvalho M.M. de, Senzi Zancul E. de (2014), Ecodesign in Project Management: A Missing Link for the Integration of Sustainability in Product Development? “Journal of Cleaner Production”, Vol. 80, s. 106-118.
 • Cauchick Miguel P.A. (2008), Portfolio Management and New Product Development Implementation: A Case Study in a Manufacturing Firm, “International Journal of Quality & Reliability Management”, Vol. 25, No. 1, s. 10-23.
 • Ge Z., Hu Q., Xia Y. (2014), Firm’s R&D Cooperation Behavior in Supply Chain, “Production and Operations Management”, Vol. 23, No. 4, s. 599-609.
 • He Y., Lai K.K., Sun H., Chen Y. (2014), The Impact of Supplier Integration on Customer Integration and New Product Performance: The Mediating Role of Manufacturing Flexibility under Trust Theory, “International Journal of Production Economics”, Vol. 147, s. 260-270.
 • Hosseininasab A., Ahmadi A. (2015), Selecting a Supplier Portfolio with Value, Development, and Risk Consideration, “European Journal of Operational Research”, Vol. 245, No. 1 s. 146-156.
 • Hsu Ch.-W., Hu A.H. (2009), Applying Hazardous Substance Management to Supplier Selection Using Analytic Network Process, “Journal of Cleaner Production”, Vol. 17, No. 2, s. 255-264.
 • Hsu Ch.-W., Kuo T.-Ch., Chen S.-H., Hu A.H. (2013), Using DEMATEL to Develop a Carbon Management Model of Supplier Selection in Green Supply Chain Management, “Journal of Cleaner Production”, Vol. 56, No. 1, s. 164-172.
 • Johnsen Th.E. (2009), Supplier Involvement in New Product Development and Innovation: Taking Stock and Looking to the Future, “Journal of Purchasing and Supply Management”, Vol. 15, No. 3, s. 187-197.
 • Lee Y.-H., Wang K.-J. (2012), Performance Impact of New Product Development Processes for Distinct Scenarios under Different Supplier-Manufacturer Relationships, “Mathematics and Computers in Simulation”, Vol. 82, No. 11, s. 2096-2108.
 • McIvor R., Humphreys P., Cadden T. (2006), Supplier Involvement in Product Development in the Electronics Industry: A Case Study, “Journal of Engineering and Technology Management”, Vol. 23, No. 4, s. 374-397.
 • Nakano K., Hirao M. (2011), Collaborative Activity with Business Partners for Improvement of Product Environmental Performance Using LCA, “Journal of Cleaner Production”, Vol. 19, s. 1189-1197.
 • Salvador F., Villena V. (2013), Supplier Integration and NPD Outcomes: Conditional Moderation Effects of Modular Design Competence, “Journal of Supply Chain Management”, Vol. 49, No. 1, s. 185-197.
 • Schilling M.A. (2005), Strategic Management of Technological Innovation, McGraw- Hill − Irwin, New York.
 • Song M., Di Benedetto C.A. (2008), Supplier’s Involvement and Success of Radical New Product Development in New Ventures, “Journal of Operations Management”, Vol. 26, No. 1, s. 1-22.
 • Wheelwright S.C., Clark K.B. (1992), Creating Project Plans to Focus Product Development, “Harvard Business Review”, Vol. 70, s. 70-82.
 • Yan T., Dooley K. (2014), Buyer-Supplier Collaboration Quality in New Product Development Projects, “Journal of Supply Chain Management”, Vol. 50, No. 2, s. 59-83.
 • Ylimäki S.M.J. (2014), A Dynamic Model of Supplier-Customer Product Development Collaboration Strategies, “Industrial Marketing Management”, Vol. 43, No. 6, s. 996-11004.
 • Zhang Ch., Henke J.W. Jr., Viswanathan S. (2015), Reciprocity between Buyer Cost Sharing and Supplier Technology Sharing, “International Journal of Production Economics”, Vol. 163, s. 61-70.
 • Zolghadri M., Eckert C., Zouggar S., Girard Ph. (2011), Power-Based Supplier Selection in Product Development Projects, “Computers in Industry”, Vol. 62, No. 5, s. 487-500.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-435829db-a042-4d50-9582-bb0c3bdf2b03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.