Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 3-4(92-93) | 39-50

Article title

Respektowanie interesów pracobiorców w małych i średnich przedsiębiorstwach

Content

Title variants

EN
Respecting Employee Interests in Small and Medium Enterprises

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
With ever increasing frequency, topical literature states that the combining of company survival and development with employees achieving their desired employment–related expectations (interests) cannot be incidental in character This is the reason why the importance of the category of employee interests, especially the identification and respecting of those interests, is stressed. This paper presents the results of empirical research into this area, taking into consideration the interests of employees employed by companies in the small and medium category.

Year

Issue

Pages

39-50

Physical description

Contributors

 • Wrocław University of Economics, Wrocław, Poland

References

 • Cierniak-Emerych A. (2011), Legally protected employee interests and their observance in Polish economic practice, w Gableta M., Pietroń-Pyszczek A.(red.), Human and work in a changing organization. Management oriented on the employee interests, Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 224.
 • Gableta M. (2003), Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wrocław, Akademia Ekonomiczna.
 • Gableta M., red. (2012), Interesy pracowników oraz warunki ich respektowania w przedsiębiorstwach, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Jemielniak D. (2008), Praca oparta na wiedzy, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 • Kodeks pracy z hasłami i skorowidzem (2011), Warszawa – Kraków, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
 • PIP, Mniej wypadków, więcej zaległości – polskie firmy w 2010 r., dostęp 13.03.2011, <http://gospodarka.gazeta.pl/firma/1,31560,8717396,PIP__Mniej_wypadkow__wiecej_zaleglosci___polskie_firmy.html>.
 • Randstad Award o badaniu, dostęp 14.04.2013, http://www.randstad.pl/o-randstad/randstad-award/o-badaniu.
 • Randstad Award: znamy najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce!, dostęp 14.04.2013, <http://www.randstad.pl/o-randstad/dla-mediow/informacje-prasowe/randstadaward-znamy-najbardziej-atrakcyjnych-pracodawc%C3%B3w-w-polsce!>.
 • Towalski R. (2001), Konflikty przemysłowe w Europie Zachodniej i w Polsce, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa.
 • Komisja Europejska, Zalecenie Komisji 2003/361/WE z 6 maja 2003 r. dotyczące definicji małych i średnich przedsiębiorstw, Dz.U. L124 z 20.5.2003.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-43e0e08b-a981-465b-8586-fd26601876d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.