PL EN


2011 | 48 | 249-262
Article title

The Reforms of the European Union Institutions and Bodies in the Light of the Lisbon Treaty

Authors
Content
Title variants
PL
Reforma instytucji i organów Unii Europejskiej w świetle Traktatu Lizbońskiego
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Początek lat dziewięćdziesiątych XX w. przyniósł upadek systemu komunistycznego. W konsekwencji wiele z państw bloku sowieckiego rozpoczęło dążenia do wstąpienia, powstałej na mocy traktatu z Maastrich (1992), Unii Europejskiej. Konieczne zatem było zreformowanie podstawowych instytucji i organów unijnych, tak, aby były zdolne do zarządzania większą liczbą państw członkowskich. Pierwsza próba reformy instytucjonalnej został podjęta w 2000 r. w traktacie nicejskim. Przyjęte w tym dokumencie rozwiązania nie sprostały wymogom. Stąd przygotowano nowe rozwiązania, które zostały zaproponowane w tzw. traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy (2004), który jednak nie wszedł w życie. Ostatecznie kształt reformy instytucjonalnej organów Unii Europejskiej został przedstawiony w tzw. traktacie lizbońskim (2007). W traktacie tym zreformowano strukturę i funkcjonowanie najważniejszych instytucji i organów unijnych, w tym: Parlamentu Europejskiego, Komisji, Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości. Do najważniejszych zmian wprowadzonych traktatem lizbońskim należy zaliczyć zmianę systemu głosowania w Radzie Unii Europejskiej. Wprowadzono system podwójnego głosowania, który będzie obowiązywał od 2017 r. Ponadto ustanowiono urząd Przewodniczącego Rady Unii Europejskiej, którego pozycja ma być podobna do pozycji głowy państwa oraz urząd ministra spraw zagranicznych.
Year
Issue
48
Pages
249-262
Physical description
Contributors
  • Katedra Praw Człowieka i Prawa Europejskiego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn., bronislaw.sitek@gmail.com
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-573ef34c-1e1b-4be7-a61b-b9f3d9310d30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.