PL EN


2018 | 376 | 48-62
Article title

Zarządzanie publicznymi instytucjami kultury w kontekście koncepcji corporate social responsibility (CSR). Społeczna odpowiedzialność muzeum

Authors
Content
Title variants
EN
The management of cultural public institutions in the context of concept corporate social responsibility (CSR). Social responsibility of museum
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest skonfrontowanie publicznego sektora kultury z koncepcją corporate social responsibility (CSR). Muzea publiczne z założenia traktowane są jako instytucje zaufania publicznego, w rzeczywistości nie określono jednak precyzyjnych kryteriów, które powinny spełniać jako instytucje odpowiedzialne społecznie. Dlatego w przeprowadzonym badaniu wykorzystano wybrane kategorie z obszaru CSR, analizując je w odniesieniu do rzeczywistości organizacyjnej muzeów publicznych.
EN
The article examines the application of the concept of corporate social responsibility (CSR) in the cultural public sector. Public museums are treated as institutions of public trust by definition. However, any precise criteria which they should fulfill as socially responsible institutions haven’t been defined. Therefore, the conducted study aims in description of selected categories of CSR, analyzing them in relation to the organizational reality of public museums.
Year
Volume
376
Pages
48-62
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut Kultury
References
 • Black G. (2012), Transforming Museums in the Twenty-first Century, Routledge, London – New York.
 • Bratnicki M., Kordel P. (1999), Kategoria zaufania a zarządzanie oparte na wartościach [w:] K. Jaremczuk (red.), Kategoria wartości a cele przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, s. 75-94.
 • Budowa muzeów w latach 2007-2015 (2015), Raport Najwyższej Izby Kontroli, Warszawa.
 • Bugdol M. (2010), Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Bugdol M. (2015), Problem zaufania w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu [w:] T. Borys, T. Brzozowski, S. Zaremba-Warnke (red.), Zrównoważony rozwój organizacji – aspekty społeczne, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław, s. 79-90.
 • Encyklopedia CSR (b.r.), http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/ (dostęp: 09.2018).
 • Filek J. (2013), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 • Fryzeł B. (2018), Smoki i gazele. Rzecz o współczesnym pejzażu społecznej odpowiedzialności biznesu, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Fukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa– Wrocław.
 • Kędziora A., Orzechowski E., Szulborska-Łukaszewicz J., Zdebska-Schmidt J., red. (2014), Z kulturą o kulturze. Kultura pod ścianą, Attyka, Kraków.
 • Koźmiński A.K. (2005), Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa.
 • Lane Ch., Bachmann R. (1998), Trust within and between Organizations, Oxford University Press, Oxford.
 • Łukasiewicz-Kamińska A. (2011), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego, Difin, Warszawa.
 • Matt G. (2006), Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 • Matyniak S. (b.r.), Wyżej, szerzej, głębiej, czyli każdy jakiś talent ma, https://hrpolska.pl/rozwoj/czytelnia/wyzej-szerzej-glebiej-czyli-kazdy-jakis-talent-ma.html (dostęp: 09.2018).
 • Riel van C., Heijndijk P. (2017), Why People Love Art Museums, Rotterdam School of Management – Erasmus University, Rotterdam.
 • Senge P.M. (1998), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Shearing P. (2011), Głosy w dyskusji [w:] D. Folga-Januszewska, B. Gutowski (red.), Ekonomia Muzeum, TAiWPN Universitas, Kraków, s. 61-62.
 • Sieroń-Galusek D. (2006), Kilka uwag na temat zarządzania instytucją kultury w Polsce, „Zarządzanie w Kulturze”, t. 7, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 11-14.
 • Waltoś S. (2009), Kodeks etyki ICOM dla muzeów, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9b5c7ca2-12b7-4e73-96de-efd6747af5d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.