PL EN


2011 | 4(78) | 38-43
Article title

Relacje pomiędzy bankiem a klientem przy finansowaniu nieruchomości kredytem

Content
Title variants
EN
The bank-customer relationship in financing of real estates with loans
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcono problematyce asymetrii informacji w relacji bank-klient, przy czym uwagę skupiono na możliwym niedoinformowaniu kredytobiorcy przy zawieraniu i realizacji umowy kredytowej, której celem jest finansowanie nieruchomości lub w sytuacji, gdy zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka. Znowelizowana w styczniu 2011 r. Rekomendacja S w zakresie informacyjnym bierze pod szczególną ochronę konsumentów i rolników indywidualnych, którzy nie posiadają specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów i bankowości, ale nie traktuje w podobny sposób mikroprzedsiębiorców, których zasób wiedzy jest podobny.
EN
The article deals with the problem of asymmetric information in bank-customer relationships, with attention being focused on the potential borrowers’ unawareness of issues concerned with the settlement and implementation of a loan agreement, which aims to finance real estates, or in a situation where a the loan is secured by a mortgage. Informative approach of the Recommendation S that was revised in January 2011 regards consumers and individual farmers under a special protection scheme as they do not possess much expertise in finance and banking. However, it does not consider microentrepreneurs in this same way even though their knowledge in finance is on a similar level as the one of the consumers and farmers.
Year
Issue
Pages
38-43
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarzadzania, Informatyki i Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
References
  • Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  • Rekomendacja S (III) dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie, .
  • Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, .
  • Uchwała Nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, (Dz. Urz. KNF Nr 2 póz. 11 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, (Dz. U. Nr 220 póz. 1447 z póżn. zm.).
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim, (Dz. U. Nr 100 póz. 1081.).
  • Wiszniowski E., Przydatność wartości rynkowej przy badaniu ryzyka kredytowego wg Rekomendacji S (II) Komisji Nadzoru Finansowego, „Świat Nieruchomości” Nr 74/2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-bf311a77-b402-4032-8819-cd33973fd55c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.