Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 300 | 109-119

Article title

Wykorzystanie mediów społecznościowych w CSR

Content

Title variants

EN
Usage of social media in corporate social responsibility

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Media społecznościowe (social media) stają się coraz bardziej popularnym obszarem zasobów internetowych. Wzrost zainteresowania tymi mediami jest widoczny zwłaszcza w liczbie internautów z nich korzystających. Sytuacja ta nie uszła uwadze podmiotów gospodarczych stosujących strategie społecznej odpowiedzialności biznesu, które coraz częściej zaczynają dostrzegać potencjalne korzyści, jakie dają media społecznościowe. Wyrazem znaczenia mediów dla przedsiębiorstw jest choćby powstanie koncepcji CSR 2.0, zaproponowanej przez Vissera, powiązanej w dużym stopniu z mediami społecznościowymi. Dlatego też głównym celem artykułu jest próba analizy korzyści wynikających z zastosowania CSR w mediach społecznościowych. Ponadto w artykule przedstawiono ideę mediów społecznościowych i ich znaczenie dla przedsiębiorstw.
EN
Social media become more and more popular in area of the Internet. There are many people who make use of computer-mediated tools. What is more, enterprises which are social responsible often make out benefits of this media. The concept of CSR 2.0, which was created by Visser is an expression of the importance enterprises assign to social media. The main goal of this article is the analysis of CSR advantages in social media. The article also presents the idea and meaning of social media for companies.

Year

Volume

300

Pages

109-119

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Instytut Zarządzania i Inwestycji. Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

References

 • Brzozowska-Woś M. (2013), Media społecznościowe a wizerunek marki [w:] W. Golnau (red.), „Zarządzanie i Finanse”, nr 1, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.
 • Euro RSCG Worldwide (2010), Konsument w mediach społecznościowych, http://interaktywnie.com/public/upload/data/Konsument-w-mediach-spolecznosciowych.pdf (dostęp: 12.12.2015).
 • Fabjaniak-Czerniak K. (2012), Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations [w:] K. Kubiak (red.), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 • GUS (2014), Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r., Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwoinformacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2014-r-,2,4.html (dostęp: 2.11.2015).
 • Gogołek W. (2010), Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie, paradoksy, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa.
 • Isenmann R. (2006), CSR Online: Internet Baed Communication [w:] J. Jonker, M. de Witte (red.), Management Models for CSR, Springer, Berlin.
 • Kaplan A.M., Haenlein M. (2010), Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media, „Business Horizons”, No. 53(1).
 • Kos-Łabędowicz J. (2013), Media społecznościowe w działaniach marketingowych i pomiar ich skuteczności [w:] G. Rosa (red.), „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 28, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”.
 • Stefańska M. (2014), Rola społecznej odpowiedzialności w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Szczepańczyk M. (2014), Innowacyjne sposoby wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji [w:] T. Kraśnicka (red.), Innowacyjność współczesnych organizacji. Kierunki i wyniki badań, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 183.
 • Szumniak-Samolej J. (2012), Druga generacja społecznej odpowiedzialności biznesu, [w:] P. Płoszajski (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce, OpenLinks, SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Tapscott D., Williams A. (2008), Wikonomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Wydawnictwa Ekonomiczne i Profesjonalne, Warszawa.
 • [www 1] http://www.csr-provident.pl/nasze-programy/wokol-nas/o-programie/ (dostęp: 30.12.2015).
 • [www 2] https://www.pl.wikipedia.org/wiki/Wiki (dostęp: 1.01.2016).
 • [www 3] http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-social-mobile-in-2015 (dostęp: 26.12.2015).
 • [www 4] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/najpopularniejsze-serwisy-tematycznew-kwietniu-2015-roku/page:5 (dostęp: 20.12.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bf659b49-e541-4ef1-a042-1c63abb31373
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.