PL EN


2016 | 294 | 59-72
Article title

Zakład zagraniczny w kontekście planu działań BEPS

Authors
Content
Title variants
EN
Permanent establishment in the context of BEPS action plan
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie propozycji zmian w zakresie opodatkowania zakładu zagranicznego przede wszystkim w związku z Działaniem nr 7 BEPS. Jednym z kluczowych zagadnień jest przeciwdziałanie sztucznemu unikaniu statusu zakładu zagranicznego. Punkt wyjścia do rozważań stanowi problem unikania opodatkowania przez międzynarodowe przedsiębiorstwa, który jest wynikiem niedostosowania aktualnych regulacji do dynamicznych zmian zachodzących w gospodarce.
EN
The purpose of this article is to characterize the recent OECD proposals included in BEPS Action 7 regarding taxation of permanent establishment. The recommendations intended to counteract the artificial avoidance of PE status. This paper will also deal with the various solutions to tackle such schemes.
Year
Volume
294
Pages
59-72
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Instytut Finansów. Zakład Podatków
References
 • Ault H.J. (2013), Some Reflections on the OECD and the Sources of International Tax Principles, reprinted from “Tax Notes International”, „Working Paper of the Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance”, No. 2013-03, s. 1095-1201.
 • Cockfield A.J. (2014), BEPS and Global Digital Taxation, „Tax Notes International”, Vol. 75, No. 11, s. 938-940.
 • Devereux M.P., Vella J. (2014), Are We Heading Towards a Corporate Tax System Fit for the 21st Century? „Fiscal Studies, Forthcoming, Oxford Legal Studies Research Paper”, No. 88.
 • G20 Leaders Declaration (2012), http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/131069.pdf (dostęp: 1.04.2016).
 • Hongler P., Pistone P. (2015), Blueprints for a New PE Nexus to Tax Business Income in the Era of the Digital Economy, „WU International Taxation Research Paper Series”, No. 2015 – 15.
 • Hybka M. (2014), Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem hybrydyzacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 802 (65).
 • Interpetacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 lipca 2007 r., IPPB5/423-426/11-6/PS, www.sip.mf.gov.pl (dostęp: 1.04.2016).
 • Jamroży M. (2014), Planowanie podatkowe działalności prowadzonej poprzez zagraniczny zakład, „Studia Ekonomiczne”, nr 198, s. 255-266.
 • Jamroży M., red. (2016), Opodatkowanie dochodów transgranicznych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Jamroży M., Cloer A., red. (2007), Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kudert S., Klipstein I., Jamroży M. (2009), Szanse i ryzyka podatkowe transgranicznej produkcji – na przykładzie inwestycji w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym, „Monitor Podatkowy”, nr 10.
 • OECD (2014), Model Tax Convention on Income and on Capital, 15 July 2014, http://www.oecd.org/tax/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2015-full-version-9789264239081-en.htm (dostęp: 1.04.2016).
 • OECD (2015a), Revised Discussion Draft, BEPS Action 7: Preventing the Artificial Avoidance of PE Status, OECD.
 • OECD (2015b), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1, http://www.oecd.org/ctp/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report-9789264241046-en.htm (dostęp: 1.04.2016).
 • OECD/G20 (2014a), Base Erosion and Profit Shifting Project, Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/9789264219250-en (dostęp: 1.04.2016).
 • OECD/G20 (2014b), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digitaleconomy_9789264218789-en (dostęp: 1.04.2016).
 • OECD/G20 (2015), Base Erosion and Profit Shifting Project, Explanatory Statement, https://www.oecd.org/ctp/beps-explanatory-statement-2015.pdf (dostęp: 1.04.2016).
 • Skaar A. (1991), Permanent Establishment, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer-Boston.
 • Vogel K., Lehner M. (2008), DBA Kommentar, C.H. Beck, München.
 • Warnieło J. (2016), Międzynarodowe aspekty opodatkowania gospodarki cyfrowej [w:] M. Jamroży (red.), Opodatkowanie dochodów transgranicznych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • [www 1] http://www.oecd.org/tax/beps-2015-final-reports.htm (dostęp: 1.04.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-da8e5dda-c45f-47bb-9f3a-7475c07a5b1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.