PL EN


2016 | 266 | 223-234
Article title

Inflacja i stopy procentowe w krajach ameryki południowej – konwergencja czy odrębność

Content
Title variants
EN
Inflation and interest rates in south america countries – convergence or distinctness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kraje Ameryki Południowej przeszły w ostatniej dekadzie XX w. proces dezinflacji i budowy zaufania do własnych walut. Większość z nich przyjęła strategię celu inflacyjnego. Gospodarka kontynentu jest włączona w procesy globalizacji przez eksport surowców i żywności, a także przepływy kapitału, co sprawia, że poziomy inflacji i stóp procentowych są determinowane nie tylko przez czynniki wewnętrzne. Celem badania jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy decyzje dotyczące stóp procentowych w politykach monetarnych krajów Ameryki Południowej są powiązane z polityką pieniężną kluczowych gospodarek spoza regionu, jak również, czy daje się zauważyć ich wspólny trend w ramach kontynentu.
EN
During the last decade of the 20th century South America countries underwent the process of disinflation and reestablishment of confidence in their own currencies. Most of them adopted the strategy of inflation target. The economy of the continent is involved in the globalization processes through export of raw materials and food, as well as through capital flows what determines the fact that the inflation and interest rates are shaped not only by the internal factors. The purpose of the research is to answer the question whether the decisions concerning the interest rates in the monetary policies of the South America countries are connected with the monetary policy of key economies from outside of the region and also if it is possible to observe a common trend within the continent.
Year
Volume
266
Pages
223-234
Physical description
Contributors
 • Politechnika Warszawska. Wydział Administracji i Nauk Społecznych. Zakład Ekonomii
References
 • Banco Central de Reserva del Perú (2014), Raporte de Inflacion Abril 2014.
 • Banco Central de Reserva del Perú (2015), Raporte de Inflacion Septiembre 2015.
 • Banco Central del Paraguay (2013), Politíca Monetaria en Paraguay: Metas de inflación, un nuevo esquema, Julio 2013.
 • Banco Central Republica Argentina (2015), Objetivos i Planes del Banco Central para 2015.
 • Centrale Bank van Suriname (2012), Raport 2012.
 • Corbo V., Schmidt-Hebbel K. (2002), Strategia bezpośrednich celów inflacyjnych w Ameryce Łacińskiej, „Zeszyty BRE Bank – CASE”, nr 59.
 • Daude C., Nagengast A., Levy-Yeyati E. (2014), On the effectiveness of exchange rate interventions in emerging markets, „OECD Development Centre Working Paper”, No. 324.
 • Edwards S. (2015), The illusion of monetary policy independence under flexible exchange rates, VOX CEPR’S Policy Portal, http://voxeu.org/article/illusion-monetarypolicy- independence-under-flexible-exchange-rates (dostęp: 4.02 2015).
 • Gocłowska-Bolek J. (2013), Ameryka Łacińska – tendencje rozwojowe po globalnym kryzysie, „Studia Ekonomiczne”, Nr 2 (LLXXVIII), s. 267-286.
 • Magud N.E., Tsounta E. (2012), To cut or not to cut? That is the (central bank’s) question in search of the neutral interest rate in Latin America, „IMF Working Paper”, WP/12/243.
 • Mitręga-Niestrój K., Puszer B. (2013), Globalny kryzys finansowy a kraje BRIC, CeDe- Wu.Pl Platinium, Warszawa.
 • Trefler P. (2015), Wiodące instytucje współpracy międzyregionalnej i transgranicznej w regionie Cono Sur (Stożka Południowego), „Ameryka Łacińska”, nr 1 (87) 2015, s. 50-68.
 • Walerysiak G. (2014), Efekty dolaryzacji oficjalnej w Ameryce Południowej, „Ekonomia XXI wieku”, nr 1(1) 2014, s. 133-150.
 • [www 1] data.worldbank.org/indices (dostęp: 20.08.2015).
 • [www 2] data.worldbank.org/indices (dostęp: 21.08.2015).
 • [www 3] data.worldbank.org/indices, investment.com (dostęp: 22.08.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-daa6d906-1849-4c76-9171-7048a2603046
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.