Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 381 | 86-101

Article title

Kształtowanie relacji wspomagających innowacyjność muzeum

Content

Title variants

EN
Shaping relations supporting museums’ innovation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wobec dynamiki i niestabilności otoczenia instytucje muzealne stają przed koniecznością konkurowania o ograniczony czas i fundusze odbiorców. Konieczne staje się poszerzanie oferty o innowacyjne produkty, które mają zwiększyć postrzeganą atrakcyjność muzeum. Głównym celem pracy jest zidentyfikowanie, z jakimi podmiotami i w jaki sposób muzea kształtują relacje wspomagające ich innowacyjność. Do jego realizacji wybrano podejście jakościowe oparte na metodzie studium przypadku. Analizie poddano trzy muzea znajdujące się w Krakowie. Dzięki otrzymanym wynikom określono m.in., że szczególnie ważne dla innowacyjności są relacje z organizatorami i specjalistycznymi organizacjami. W podsumowaniu zaprezentowano wnioski oraz możliwe rekomendacje dla przyszłych badań.
EN
Considering the dynamics and instability of the environment, museums face the necessity to compete for a limited time and money of visitors. It is becoming necessary to expand the offer with innovative products, which are supposed to increase the perceived attractiveness of the museums. The main aim of the article is to identify with which entities and in which way museums shape relations supporting their innovativeness. A qualitative approach based on a case study method has been chosen. Three museums from Krakow were analyzed. Thanks to the results obtained, it has been determined that, among others, relations with organizers and specialist organizations are particularly important for innovation. The summary presents conclusions and possible recommendations for future research.

Keywords

Year

Volume

381

Pages

86-101

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut Przedsiębiorczości

References

 • Bakhsi H., Throsby D. (2010), Culture of Innovation. An Economic Analysis of Innovation in Arts and Cultural Organisations, NESTA, London.
 • Barbosa B., Brito P.Q. (2012), Do Open Day Events Develop Art Museum Audiences? “Museum Management and Curatorship”, No. 27(1), s. 17-33.
 • Baregheh A., Rowley J., Sambrook S. (2009), Towards a Multidisciplinary Definition of Innovation, “Management Decision”, No. 47(8), s. 1323-1339.
 • Camarero C., Garrido M.J. (2008), The Role of Technological and Organizational Innovation in the Relation between Market Orientation and Performance in Cultural Organizations, “European Journal of Innovation Management”, No. 11(3), s. 413-434.
 • Camarero C., Garrido M.J. (2012), Fostering Innovation in Cultural Contexts: Market Orientation, Service Orientation, and Innovations in Museums, “Journal of Service Research”, No. 15(1), s. 39-58.
 • Camarero C., Garrido M.J., Hernández C. (2018), The Mixed Effects of Organization’s and Manager’s Social Capital: Evidence from the Case of Museums, “Journal of Management and Organization”, s. 1-24.
 • Castaňer X., Campos L. (2002), The Determinants of Artistic Innovation: Bringing in the Role of Organizations, “Journal of Cultural Economics”, No. 26, s. 29-52.
 • Coblence E., Sabatier V. (2014), Articulating Growth and Cultural Innovation in Art. Museums, “International Studies of Management & Organization”, No. 44(4), s. 9-25.
 • Crossan M.M., Apaydin M. (2010), A Multi-Dimensional Framework of Organizational Innovation: A Systematic Review of the Literature, “Journal of Management Studies”, No. 47(6), s. 1154-1191.
 • Della Corte V., Aria M., Del Gaudio G. (2017), Smart, Open, User Innovation and Competitive Advantage: A Model for Museums and Heritage Sites, “Museum Management and Curatorship”, No. 32(1), s. 50-79.
 • Kelly-Holmes H., Pietikäinen S. (2016), Language: A Challenging Resource in a Museum of Sámi Culture, “Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism”, No. 16(1), s. 24-41.
 • Lewandowski M. (2011), Innowacje w zarządzaniu instytucjami kultury, Wydawnictwo Con Arte, Katowice.
 • Lewandowski M. (2014), Innowacje w usługach instytucji kultury [w:] B. Iwankiewicz-Rak, B. Mróz-Gorgoń (red.), Usługi 2014. Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Najda-Janoszka M. (2013), Zatrzymywanie wartości z innowacji w branży turystycznej, „Współczesne Zarządzanie/Contemporary Management Quarterly”, nr 1, s. 96-105.
 • Piwoni-Krzeszowska E. (2014), Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2005), OECD, EUROSTAT, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 • Pop I.L., Borza A. (2016), Technological Innovations in Museums as a Source of Competitive Advantage, The 2nd International Scientific Conference SAMRO.
 • Reussner E.M. (2003), Strategic Management for Visitor – Oriented Museums, “International Journal of Cultural Policy”, No. 9(1), s. 95-108.
 • Sheng C.-W., Chen M.-C. (2012), A Study of Experience Expectations of Museum Visitors, “Tourism Management”, No. 33, s. 53-60.
 • Stołecka-Makowska A. (2016), Triangulacja jako koncepcja pozyskania wiedzy o zachowaniach nabywczych konsumentów, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 261, s. 50-61.
 • Varbanova L. (2015), Zarządzanie strategiczne w kulturze, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Vicente E., Camarero C., Garrido M.J. (2012), Insights into Innovation in European Museums, “Public Management Review”, No. 14(5), s. 649-679.
 • Wilson N.C., Stokes D. (2005), Managing Creativity and Innovation: The Challenge for Cultural Entrepreneurs, “Journal of Small Business and Enterprise Development”, No. 12(3), s. 366-378.
 • [www 1] https://www.dzieje.pl/kultura-i-sztuka/muzeum-historyczne-miasta-krakowazmienia-nazwe-na-muzeum-krakowa (dostęp: 7.01.2019).
 • [www 2] http://www.dzielnica13.krakow.pl/wydarzenia/wydarzenia-2019/758-spotkanie-z-mieszkancami-ws-modyfikacji-projektu-upamietnienia-kl-plaszow (dostęp: 19.01.2019).
 • [www 3] https://histmag.org/Escape-Room-Wsypa-wciel-sie-w-zolnierza-AK-w-Muzeum-AK-w-Krakowie-17532 (dostęp: 10.01.2019).
 • [www 4] http://kulturabezbarier.org/projekty,m,mg,187,168,160 (dostęp: 7.01.2019).
 • [www 5] https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/kultura-i-dziedzictwo/projektyi-inicjatywy-kulturalne/pociag-do-kultury (dostęp: 14.02.2019).
 • [www 6] http://www.mhk.pl/ (dostęp: 16.02.2019).
 • [www 7] http://muzealnictwo.com/2014/02/muzeosfera-bez-barier/ (dostęp: 16.02.2019).
 • [www 8] https://muzeum-ak.pl/ (dostęp: 16.02.2019).
 • [www 9] https://muzeumfabryki.com.pl/escape-room/ (dostęp: 10.01.2019).
 • [www 10] https://mw2016.museumsandtheweb.com/paper/the-museum-innovationmodel-a-museum-perspective-to-innovation/ (dostęp: 31.12.2018).
 • [www 11] http://old.nimoz.pl/pl/dzialalnosc/programy-wsparcia-finansowego/beneficjenci (dostęp: 7.01.2019).
 • [www 12] http://podgorze.pl/muzeum-podgorza-juz-otwarte (dostęp: 16.02.2019).
 • [www 13] https://pracetworcze.pl/ (dostęp: 19.01.2019).
 • [www 14] https://www.seekrakow.com/pl/fabryka-oskara-schindlera/ (dostęp: 16.02.2019).
 • [www 15] https://www.stlouisfed.org/publications/bridges/summer-2009/the-four-keyelements-of-innovation-collaboration-ideation-implementation-and-value-creation (dostęp: 22.01.2019).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-dace5718-9dc8-4336-829b-7bacd47fcf87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.