PL EN


2005 | 14 | 249-256
Article title

Psychosocial needs of the girls in reformatory on the basis of their opinions on the given subject

Content
Title variants
PL
Potrzeby psychospołeczne dziewcząt z „poprawczaka” na podstawie wypowiedzi na zadany temat
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem tego artykułu jest wniknięcie, oczywiście tylko częściowe, w strukturę potrzeb wychowanek zakładów poprawczych. Najpierw przytoczyłem wybrane definicje „potrzeby” oraz przedstawiłem szersze określenie tego elementu struktury osobowości, a następnie zaprezentowałem badania własne, przeprowadzone w Zakładzie Poprawczym w Zawierciu. W badaniach uczestniczyło 20 wychowanek. Posłużyłem się niestandardową techniką, polegającą na napisaniu tekstu na temat: „Chciałabym, aby mój przyszły dom był ...” oraz „Listu do Pana Boga (co byś chciała dziś Panu Bogu powiedzieć)”. Wczytując się wielokrotnie w teksty wychowanek doszedłem do wniosku, że podstawowymi potrzebami w populacji wychowanek zakładów poprawczych są następujące potrzeby – bezpieczeństwa, stowarzyszania, doznawania opieki i oparcia. Dokonując analizy tekstów odniosłem się do klasyfikacji potrzeb Murraya.
Keywords
Contributors
  • Institute of Psychology Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e020fe15-0b92-456e-afdf-bf44ad6c49a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.