PL EN


2014 | 2(14) | 31-43
Article title

ROLA I ZADANIA REGIONALNYCH ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Content
Title variants
EN
THE SIGNIFICANCE AND OBJECTIVES OF A REGIONAL TOURISM ORGANIZATIONS. AN EXAMPLE OF MAZOVIA REGION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W polityce ekonomicznej kraju przemysł turystyczny stanowi jeden z najbardziej niedocenianych sektorów gospodarki narodowej. Stopniowa zmiana tej sytuacji następuje w wyniku funkcjonowania systemu regionalnych i lokalnych samorządowych organizacji turystycznych. Ważny jest także wzrost zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego w kreowanie lokalnej polityki turystycznej. Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna stanowi ustawowo usankcjonowaną formę koordynacji działań jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki turystycznej. Działalność organizacji sprzyja kształtowaniu i realizacji racjonalnej polityki turystycznej regionu Mazowsza.
EN
In past decades tourism industry has not been properly recognised as an important factor of national economy. The situation has been recently changing as a result of the establishment of the system of tourist organizations within regional and local governments. The creation of the system resulted also in an increased involvement of local government in creation of tourism policy in their respective areas. The Tourist Organization of Mazovia Region (MROT) is legally established form of coordination for activities of local government and tourism industry. MROT’s activity contributes the establishment of an efficient tourism policy for the Mazovia Region.
Year
Issue
Pages
31-43
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
  • 1. Burns P., Tourism Planning: A third way?, „Annals of Tourism Research” 2004, 31 (1).
  • 2. Drążkiewicz J., Miejsce samorządu gminnego w strukturze zarządzania turystka w Polsce, „Zeszyty Naukowe” 2007, nr 5 (49).
  • 3. Gorzelak G., Fakty i mity rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2009, nr 2 (36).
  • 4. Kozak M., Turystyka: niewykorzystana szansa rozwojowa regionów, „Studia Regionalne i Lokalne” 2010, nr 4 (42).
  • 5. Kruczek Z., Zmyślony P., Regiony Turystyczne, Proksenia, Kraków 2010.
  • 6. Strategie rozwoju turystyki, red. B. Meyer, D. Milewski, PWN, Warszawa 2009.
  • 7. Żek M., Planowanie strategiczne w turystyce na poziomie lokalnym. Projekt „Turyzm dla regionu”, Łódź 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e97b4dd4-be15-4a82-9afe-6cec3ab76d22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.