PL EN


2017 | 2 | 255-264
Article title

ROZVOJ ANDRAGOGIKY V ČESKé REPUBLICE PO ROCE 1989

Content
Title variants
PL
Analiza andragogicznego myślenia w Republice Czeskiej po 1989 roku
EN
An analysis of andragogical thinking in the czech republic after 1989
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Přehledová studie se zabývá rozvojem andragogické vědy a teorie vzdělávání dospělých v České republice po roce 1989. Charakterizuje teoretické přístupy a profilace andragogiky v kontextu evropské integrace a uvádí klíčové aspekty hlavních směrů současného andragogického myšlení v České republice. Rovněž se věnuje možnostem využití teoretických východisek a poznatků v oblasti praxe vzdělávání dospělých.
PL
Niniejszy artykuł zawiera przegląd dotyczący rozwoju andragogiki i teorii uczenia się dorosłych w Republice Czeskiej po 1989 roku. Opisuje modele teoretyczne i specjalizacje w andragogice w kontekście integracji europejskiej i prezentuje kilka kluczowych aspektów głównych szkół myśli andragogicznej w Czechach. Rozważa możliwe zastosowanie wiedzy teoretycznej oraz wyników badań w obszarze praktyki edukacji dorosłych.
EN
This overview study deals with the development of the andragogy and the theory of adult learning in the Czech Republic after 1989. It describes theoretical approaches and andragogical specializations in the context of European integration and presents some of the key aspects of the main schools of thought in today’s andragogical thinking in the Czech Republic. It also considers the possible utilization of theoretical knowledge and findings in the area of adult education practice.
Year
Volume
2
Pages
255-264
Physical description
Contributors
  • MBA Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Czech Republic
  • MBA Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-fa8e9a45-de1a-43cb-8026-f84de338f086
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.