Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 55(13) | 39-54

Article title

Praktyki rodzicielskie matek i ojców a nasilenie objawów zaburzeń eksternalizacyjnych u dzieci w wieku szkolnym

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem prezentowanego badania było poszukiwanie związków między nasileniem objawów nieuwagi i impulsywności/nadaktywności bądź zachowań opozycyjno-buntowniczych u dzieci w wieku szkolnym a podejmowanymi przez ich rodziców praktykami. Wzięło w nim udział 103 matki i 69 ojców. Byli oni rodzicami 108 dzieci w wieku 8-11 lat. W badaniu zastosowano narzędzia kwestionariuszowe, w tym polską adaptację The Alabama Parenting Questionnaire. Uzyskane wyniki wskazują na istnienie związku pomiędzy nasileniem objawów zachowań opozycyjno-buntowniczych występujących u dzieci a częstszym podejmowaniem przez matki praktyk negatywnych oraz rzadszym stosowaniem pozytywnych oddziaływań rodzicielskich. W grupie ojców nie otrzymano tak silnych zależności, mimo że stosowali oni niespójną dyscyplinę i kary cielesne częściej wraz ze wzrostem nasilenia zachowań opozycyjno-buntowniczych u dzieci. Zaobserwowano również związek między podejmowaniem przez matki niespójnej dyscypliny i słabej kontroli a większym nasileniem objawów nieuwagi i impulsywności/nadaktywności u dzieci. Zależności te nie wystąpiły w grupie ojców. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami otrzymane wyniki pokazują silniejszy związek między podejmowanymi przez rodziców oddziaływaniami a nasileniem zachowań opozycyjno-buntowniczych niż nasileniem objawów nieuwagi i impulsywności/nadaktywności.

Year

Volume

Pages

39-54

Physical description

Dates

published
2018-09-14

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-031c8b3d-3f14-39df-baba-e6a3b94877f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.