Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2012 (26)(3) | 97-110

Article title

The Role of the Presidency of the EU Council Based on the Example of the EU Enlargement Policy towards the Western Balkans – Subject Matter and Methodological Approach

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
Prezydencja w Radzie UE to ekscytujący przedmiot badań politologicznych ze względu na jej wielowymiarowość, jak również dynamikę zmian. Przełom w odniesieniu do funkcji prezydencji i jej pozycji w systemie instytucjonalnym stanowi traktat z Lizbony. Autorka bada rolę prezydencji w Radzie UE na przykładzie polityki rozszerzeniowej UE wobec Bałkanów Zachodnich, która dobrze odzwierciedla specyfikę unijnego systemu. Celem jest zweryfikowanie, jakie funkcje prezydencja spełnia w polityce rozszerzeniowej i na ile powtarzany w literaturze naukowej pogląd, iż traktat z Lizbony ograniczył rolę prezydencji, jest zasadny i wyczerpujący. Autorka zakłada, że rola prezydencji nie zależy przede wszystkim od statusu prawno-ustrojowego, ale od stosowanej praktyki, na którą wpływa szereg czynników wskazanych poniżej w artykule. W badaniu wykorzystywany został warsztat metodologiczny łączący różne paradygmaty teoretyczne (koncepcję ról, instytucjonalizm racjonalnego wyboru, konstruktywizm) i metody badawcze (systemową, porównawczą, behawioralną, symulacyjną), tak by możliwe było uchwycenie zjawisk niewidocznych w ujęciu określonej teorii czy metody i w konsekwencji efektywne rozpoznanie zjawiska.

Year

Volume

Pages

97-110

Physical description

Dates

published
2020-08-10

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-061e914c-12f3-3e3e-87f4-ff316d5a8315
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.