Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 14(1) |

Article title

OBLICZA SZTUKI: Sztuka w mieszkaniu czy sztuka (za)mieszk(iw)ania?

Authors

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł poświęcony jest zjawisku obecności sztuki w mieszkaniu. Sens jej obecnościw przestrzeni mieszkalnej jest problematyczny. Ornament i ozdoba jako środki kreowaniastanu zamieszkiwania charakteryzują się modalnością. Z jednej strony warunkują wywołaniepoczucia „swojskości”, a z drugiej przenoszone są poniżej progu refleksyjnego doświadczenia.Przeżywanie i kontemplowanie dzieła łączy się z pogłębioną refleksyjnością.Czy ma zatem sens rozprawianie o sztuce w mieszkaniu? Z kolei sztuka mieszkania to„moszczenie się” i budowanie wrażenia swojskości. Zamieszkiwanie, czyli „bycie u siebie”opiera się na nawykowej formule doświadczania ładu materialnego.Prezentowane studium empiryczne oparte jest na badaniach prowadzonych zgodniez logiką metodologii teorii ugruntowanej. W artykule uwzględniono dwa plany analityczne:1) polaryzowanie stylizacji – opozycja imitacji i autentyczności, 2) łączenie walorównowoczesności i rustykalności.

Year

Volume

Physical description

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-1ca003a5-fadb-36f1-9276-2d7ba7c6827f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.