Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 66 | 1 | 27-50

Article title

Podwójna rozmyta metoda TOPSIS wspomagająca podejmowanie decyzji grupowych

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Dyskretne metody wielokryterialnego wspomagania decyzji, takie jak TOPSIS, stały się bardzo popularne w ostatnich latach i są często stosowane w rozwiązywaniu wielu problemów życia codziennego. Jednak rosnąca złożoność analizowanych problemów powoduje trudności w rozważaniu wszystkich istotnych aspektów zagadnienia przez pojedynczego decydenta. W rezultacie wiele problemów życia codziennego jest analizowanych przez grupę decydentów. W takiej grupie każdy z decydentów może specjalizować się w różnych zagadnieniach i mieć unikalne cechy, takie jak wiedzę, umiejętności, doświadczenie, osobowość itp. Sprawia to, że każdy z decydentów powinien mieć różny wpływ na wynik końcowy, tzn. wagi decydentów powinny być różne. Celem pracy jest rozszerzenie rozmytej metody TOPSIS dla grupowego wspomagania decyzji. Proponowana metoda wykorzystuje metodę TOPSIS dwukrotnie. Pierwszy raz w celu określenia wag decydentów, które dalej posłużą do agregacji macierzy dostarczonych przez decydentów. Bazując na tej zagregowanej macierzy, metoda TOPSIS jest stosowana ponownie do uporządkowania wariantów decyzyjnych i wskazania wariantu końcowego. Przykład liczbowy ilustruje proponowaną modyfikację.

Keywords

Year

Volume

66

Issue

1

Pages

27-50

Physical description

Dates

published
2020-02-13

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-230917b4-8af1-3fe1-8229-72f2ff1d9db0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.