Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 563(8) | 3-13

Article title

Percepcja muzyki przez dziecko – wybrane teoretyczne i metodyczne aspekty słuchania muzyki jako obszaru działalności edukacyjnej przedszkola

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Problematyka związana z percepcją muzyki przez dzieci była przedmiotem analiz teoretycznych i badań głównie w latach 70 i 80 ubiegłego stulecia, natomiast w ostatnich latach poruszana jest najczęściej na marginesie innych zagadnień edukacji muzycznej. W opracowaniu podjęto próbę rekonstrukcji teoretycznych zagadnień związanych ze słuchaniem muzyki jako formą aktywności muzycznej dziecka w wieku przedszkolnym. Odwołując się do założeń podstawy programowej autor uzasadnia potrzebę podniesienia rangi słuchania muzyki jako obszaru działalności edukacyjnej przedszkola w kontekście potrzeb rozwojowych dziecka i walorów dydaktyczno-wychowawczych muzyki.

Year

Volume

Pages

3-13

Physical description

Dates

published
2018-09-10

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-2a9cd9c3-8c75-352f-bde3-f0a36ba972fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.