Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 16(3) | 86-93

Article title

MUZYKA I MORALNOŚĆ: „Szczególnie obdarowani przez Boga” – przyczynek do dziejów mecenatu nazistowskiego w dziejach muzyki niemieckiej

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł ukazuje proces kształtowania się polityki nazistowskiej w odniesieniu do szerokorozumianych środowisk twórczych związanych z muzyką. Wraz z postępującym wzmocnieniemrządów III Rzeszy i przygotowaniami wojennymi władze państwowe zaczęły tworzyćtzw. listy prewencyjne, których celem była szczególna ochrona artystów wpierającychbezpośrednio nazizm lub ważnych, z perspektywy władzy, dla kultury niemieckiej. Cieszącysię szczególnymi względami hitlerowskiego establishmentu niektórzy twórcy, jaknp. dyrygent Karl August Böhm (1894–1981), kontynuowali z sukcesem rozpoczętą podnazistowską opieką karierę, potem natomiast starali się przemilczeć ten wstydliwy etapswej artystycznej drogi. Tekst przedstawia najważniejsze postaci, które Adolf Hitler uznałza „wybranych przez Boga” artystów obdarzonych szczególną wartością i posłannictwemw służbie III Rzeszy.

Year

Volume

Pages

86-93

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-366b83a4-34a0-3713-980c-097980adc888
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.