Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


SP 2012 | 8 | 13-32

Article title

GRECKI ŻOŁNIERZ – TURYSTĄ? ANTYCZNE PODSTAWY ZWIĄZKU WOJNY Z TURYSTYKĄ

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W niniejszym artykule podjęto próbę rekonstrukcji pierwotnego i „żywego” związku zachodzącego między wyprawą wojenną (która też jest przecież podróżą), a chęcią zobaczenia tego, co godne uwagi bądź atrakcyjne. Istnieje jakieś podobieństwo między żołnierzem przywożącym łup z ekspedycji militarnej a greckim wędrowcem (turystą) uzbrojonym dla bezpieczeństwa w miecz lub chociaż nóż i powracającym do domu z pamiątką. Źródła asocjacji wojny i podróży odnajdujemy w mentalności Hellenów, którzy nie oddzielili wojny od innych dziedzin życia – religii, filozofii, sportu (agon) oraz właśnie podróży odbywanych dla przyjemności i wiedzy. Przez długi czas nie istniała w umysłach Greków kategoria myślowa, w której funkcjonowaliby żołnierze jako odrębna grupa zawodowa i społeczna. Choć wyprawę, w szczególności wojenną, Grecy zasadniczo łączyli z trudem, to jednak równolegle dostrzegali w niej urok. Świadczą o tym utwory literackie, w których mowa jest o chęci zobaczenia dalekiego kraju, tworzone przez pisarzy pozostających jednocześnie najemnikami w obcych armiach. Dowód stanowią także liczne przetrwałe w literaturze świadectwa wodzów i prostych wojaków oraz żołnierskie opowieści o ujrzanych podczas wypraw atrakcjach, pozostawione w odległych krajach żołnierskie graffiti i przywiezione z ekspedycji pamiątki. Wydaje się, że podróże helleńskich żołnierzy-turystów można umieścić w kategorii turystyki militarnej, która stanowi część turystyki kulturowej. W starożytnej Grecji ekspedycje militarne były również podróżami po wiedzę i przyjemność.

Year

Volume

8

Pages

13-32

Physical description

Dates

published
2019-12-01

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-52b140dd-d997-3128-bcd0-573c95bbe755
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.