Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


SP 2015 | 13(1) | 69-81

Article title

Możliwości realizacji edukacyjnych i wychowawczych funkcji turystyki na przykładzie Poznania

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest próba usystematyzowania, a właściwie stworzenia nowego pojęcia „turystyka edukacyjna” oraz wskazanie miejsca turystyki edukacyjnej wśród innych form turystyki, a przede wszystkim ukazanie jej wpływu na wychowanie, edukację historyczną, kulturową i przyrodniczą. Turystyka ta daje możliwość praktycznego zdobywania wiedzy na odpowiednio dobranych przykładach czy wejścia w rolę prawdziwego badacza, a tym samym uniknięcia nadmiaru informacji zawartych w podręcznikach szkolnych. Poznań jako jedno z miast, w których rodziło się państwo polskie, miasto o bogatej historii, teraźniejszości i kulturze, ze swą szeroką ofertą wydarzeń i walorów kulturowych jest idealnym miejscem do realizacji wszystkich zadań i celów turystyki edukacyjnej.

Year

Volume

Pages

69-81

Physical description

Dates

published
2019-11-08

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-5412fec5-4c1e-3849-aba8-6f751b51c3f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.