Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 58 | 257-262

Article title

SZTUKA PRZEKRACZANIA GRANIC. EDUKACJA MUZEALNA A KRYZYS MIGRACYJNY

Content

Title variants

EN
THE ART OF CROSSING BORDERS. MUSEUM EDUCATION AND MIGRATION CRISIS

Languages of publication

Abstracts

EN
The authors consider the social duties of a museum institution. They describe the process of the Museum of Art in Łódź implementing a social and artistic project entitled The art of crossing borders, which was targeted at Chechen refugees living in the centre for refugees in Grotniki near Łódź. Joseph Beuys’s philosophy of art serves as the framework for the project’s interpretation.
PL
Autorzy analizują społeczne powinności instytucji muzeum. Opowiadają o przebiegu realizacji projektu Muzeum Sztuki w Łodzi Sztuka przekraczania granic, który był działaniem społeczno-artystycznym dla uchodźców czeczeńskich, żyjących w Ośrodku dla cudzoziemców w Grotnikach pod Łodzią. Projekt zostaje umieszczony w interpretacyjnej ramie filozofii sztuki Josepha Beuysa.

Journal

Year

Volume

58

Pages

257-262

Physical description

Dates

published
2017-09-03

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-5ad3ab61-0eff-3343-b251-23be7c0c5dde
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.