PL EN


2017 | 565(10) | 17-26
Article title

Ocena opisowa jako narzędzie władzy nauczyciela – refl eksje z praktyki szkolnej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł został poświęcony ocenie opisowej traktowanej jako narzędzie władzy nauczyciela. Na początku wyjaśniono pojęcie oceny opisowej oraz różne jej rozumienie. Najczęściej ocena jest dla uczniów narzędziem dyscyplinującym, a nauczyciele stosują ją zwykle jako formę kontroli i władzy nad uczniem. Dlatego istotne jest, aby nauczyciele uświadomili sobie, w jaki sposób korzystają ze swojej władzy-oceny, która staje się narzędziem budowania podmiotowości ucznia i jednocześnie narzędziem tworzenia podmiotu-jednostki.
Year
Volume
Pages
17-26
Physical description
Dates
published
2018-09-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-eb4510b8-7773-34fd-a187-f2d75ff89207
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.