PL EN


Journal
2018 | 33(5) | 123-144
Article title

Dyrektywność i niedyrektywność czynności zawodowych pracowników socjalnych – raport z badań

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano jedynie fragment obszernych badań, przeprowadzonych wśród pracowników socjalnych, pracujących w ośrodkach pomocy społecznej w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim (badaniami objęto 1362 pracowników socjalnych). W niniejszym tekście wybrano do prezentacji codzienne czynności zawodowe, których wykonywanie deklarują badani. W interpretacji badań czynności te zostały przez Badaczki podzielone na dyrektywne oraz niedyrektywne. Za dyrektywne uznano te, które pracownik socjalny narzuca klientowi czy jego rodzinie, jako właściwe, a o ich właściwości czy poprawności decyduje pracownik bez współdziałania z klientem. Za niedyrektywne uznaje się takie, w których obszar decyzji co do ostatecznego kształtu podjętego działania, pozostawia się klientowi. Metodyczne czynności zawodowe o charakterze niedyrektywnym dają klientowi możliwość decydowania o wyborze kierunku zmiany, dają mu, niezbędną w pracy socjalnej, przestrzeń samostanowienia.
Journal
Year
Volume
Pages
123-144
Physical description
Dates
published
2019-04-05
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-f46572db-8b5d-3e3f-89bb-0e43c4a52070
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.