PL EN


SP 2018 | 23(3) | 93-102
Article title

Heurystyczna metoda jako wsparcie skutecznego uczenia się w ramach edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Przemiany gospodarcze i społeczne, jakie nastąpiły na Białorusi w ciągu ostatnich dziesięcioleci, doprowadziły do zmiany państwowego paradygmatu w edukacji, która polega na wzmocnieniu roli rozwoju osobistego i samorealizacji studentów. Przejście do nowych stosunków społeczno-ekonomicznych wiąże się z koniecznością rozwoju umiejętności przezwyciężania pojawiających się problemów i poszukiwania niestandardowych rozwiązań. Pojawia się zatem potrzeba rozwijania zdolności twórczych przyszłych specjalistów. Coraz większego znaczenia nabiera problem wolności wyboru i możliwość podejmowania samodzielnych decyzji w warunkach zachodzących zmian społecznych. W związku z tym innowacje w działalności edukacyjnej Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały mają na celu zmianę osobistej postawy, kształcenie umiejętności odpowiedzialnego i niezależnego podejmowania decyzji przez przyszłych specjalistów. Jedną z metod zwiększających aktywność studentów w procesie edukacji i prowadzących do niezależności intelektualnej jest heurystyczna metoda nauczania.
Year
Volume
Pages
93-102
Physical description
Dates
published
2019-09-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-fa45b8c2-4717-31ad-9d02-de6c53e766f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.